Az IN ősgyökkel kezdődő szavak

IN = BE IN – NE! =tiltás IN – NI! =figyelemfelkeltő   INFEKCIÓ – Fertőzés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A szó így nem magyar, de elemei magyar eredetűek. Az IN – BEfelé irány. A FEK – FEKély, FEKete, FEKve gyökszava. A szóban levő KC páros inkább a KSZ páros jelentését hordozza, és párhuzama van a fertőzés előretörésével: a fekszik, furakszik, tolakszik szavakban. Ugyanakkor a KSZ páros hangjaiból állnak: a KoSZ, a fertőzés okozója, és a KúSZó, a terjedésre utaló szavak.  

INFLÁCIÓ – A szükségletet messze meghaladó mennyiségű papírpénz kibocsátása, és az ezzel járó pénzromlás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < latin] Az IN ősgyök itt BEhatás értelmű, mely azt is jelzi, hogy minden INfláció mesterséges BEavatkozás nyomán áll elő, és mesterséges BEavatkozás nyomán kezelhető. Az inFLÁció tulajdonképpen a LEVélszerű (levél – fol – fla) bankjegyek értékének FoLYamszerű FeLhígulása. A szó a FÜLalakú, ahhoz hasonló levelek szirmok túlsokasodása nyomán született. FÜLformájú a LePke, PiLlangó (p > f) szárnya is, mely angolul butterFLy, románul FLuture. A faLeVél (v > f) latin neve FoLia, a szirom neve FLos, FLoris. Az FL páros a FeL igekötő alkotóhangjai. A szó a latin nyelvből indulhatott ki a világba, de nyelvi alapja ősmag(yar).

INFLUENZA – Vírus okozta lázas, hurutos, járványos betegség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz < latin] Az INFLUENZA ragályos FOLYamat (fluen), másokra is BEFOLYással (in = be) bíró egészségromlás. A szóban levő NZ páros is igazolja ősmag(yar)-nyelvi eredetét, és a burjánzó, kínzó, utánzó, vonzó szavakban mutat párhuzamot. A szó ősmag(yar)-nyelvi elemek módosult alakjaiból áll.   INVESZTÁL – Beruház. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az IN kellemi gyök az ősmag(yar)-nyelvben, de BE(felé) irány értelmű is. Az INVESZTÁL szó elemei ősmag(yar)-nyelvből eredőek. A szó értelme: valamibe BEleVETni a pénzt, eloSZTva a szükséglet szerint. De a kifejezésben levő VESZ gyök magyar értelmezése felveti annak esélyét is, hogy a beleVETett összeg odaVESZhet. Van egy szó, amely nem csak Székelyföldön él, az eladó áruról kérdezik: mennyiért VESZTegeti? Az INVESZTÁLás sikertelenség esetén elVESZTegetett pénz. Az inVESZtál – beRUHÁz összevetése még tartalmaz párhuzamot. A RUHÁt megVESZi, majd magára VESZi az ember. Ám, ha nem jó minőségű, akkor nem VESZi magára, és így elVESZTegetett beRUHÁzás. A latin VESTimentum = RUHA, amit felVESZ, és ez vitathatatlanul ősmag-nyelvi gyökszó. Némely táj nyelvén feVÖSZi, fölVÖSZi. Mit VÖSZ föl? A RUHÁt, amely SZÖVött anyagból van. Tehát a beRUHÁzás INVESZTÁLás SZÖVevényes dolog! A RUHA franciául VETements, portugálul VESTuário, de ROUPA is, mely a RUHA módosult alakja. Spanyolul ROPA, katalánul ROBA, oroszul RUBÁska. Románul VESTa = felöltő, amit felVESZ. Ezek mindannyi ősmag-nyelvi örökség. Az INVESZTÁLásra jó odafigyelni, az IN ősgyök figyelmeztető is: NI! Itt még megemlítendő, hogy az IN kellemi gyök az ősmag(yar)-nyelvben a szavakba beépülve, tekintettel némely napokra tiltó értelmet is hordozott. Például INnapon, azaz ünnepen tilos volt dolgozni, vagy bizonyos napokon tilos volt közösülni (p/INa/pokon). Az utódnyelvek által megörökölt szavakat, idegen hangzásuk ellenére érdemes bontva vizsgálni, mert tartalmazzák ős-anya-nyelvük elemeit, és ha bontva szóra bírjuk, mindent elmondanak magukról, keletkezésük titkairól. Lehet bontani, szétválasztani, és magyar összetevőiket értelmezni. Mindannyi ősmag(yar)-nyelvi gyökre épülő!