Az I, Í hangról

Az I hang egyik jelentése Igyenes, egyenes.

Ez különbözteti meg az I-GAZság és a GAZság-I szavak jelentését. Az I hang mögött rejlő értelem (Isten, égI, Ige, Igyenes Irány) mutatja a különbséget az I-GAZ és GAZ-I eljárás fogalmak közt

Az I hang áthelyezése a gyök elejéről a végére, megváltoztatja annak értelmét: SZOMI – ISZOM. A SZOMj régiesen: SZOMi.

SZOMI vagyok, ISZOM.

Valaki I-GENt mond valamire, van aki NEG-I, tagadja. Erre van egy népi mondás: Nem akarásnak NYÖGés a vége, azaz tagadás: NEGI.

Aki Í-GÉR, ne legyen GÉR-I, azaz ferde, mert bármily RÉG-I az Í-GÉRet, az érvényes, ha az Í-GÉRő, nem GÉR-I, azaz ferde.

Az érzelmet, kellemet kifejező gyökökben is jelen van az I hang. A rIngat szóban fInom, hIntázó mozgást jelent. Ha Á hangra cseréljük: rÁngat. Nem mindegy, ha egy kisbabát lágyan rIngatnak vagy durván rÁngatnak!

Ezek a szavak két végletet kifejező, azonos hangvázra épülők.

RiNGaTRáNGaT hangváz: R-N-G-T – R-N-G-T.

Mindkettő kilengő mozgás, de az I és Á hangok közti jelentésbeli különbség a meghatározó. Az I hang itt érzelmi fInomságot, az Á hang viszont, ez esetben Ártó értelmet hordozó.

Van értelemalakító szerepe az I hangnak?

Van!
De ez csak egyik. Mert minden hang több értelmet hordoz. Attól függ, milyen hangok társaságába kerül.