Az ETRUSZKokról

Mi tudható meg az ETRUSZKokról a gyökelemzés segítségével?

A nevüket alkotó hangok szerepe az élet területén végzett tevékenységeikben, hiszen az ETRUSZK nevet a jellemzőik alapján kapták..

Az ETRUSZKok ősnyelvet beszélő, jól szervezett, rendezetten élő, szépet szerető, földművelő, állattartó, kézműves nép voltak. Eredetük azonos a SZÉKelyekkel, és a többi SZK néppel, csak ez a törzs fejlettebb, finomabb műveltségű, művészeti hajlamokkal, képességgel megáldott, s azt továbbfejlesztő egyénekből állt.

Nevükben felleljük a TR kötött mássalhangzó-párost, amelynek a fordítottja: RT.

A TR hangcsoport – ETRU – a TRUda szóban az elTÖRŐdő munkát jelentette. Továbbá a szerszámkészletet, a TRU szákot, TRUSZÁt, amelyet hozzáÉRTÉssel forgattak.

Az ETRUSZK TRUSZÁban, TRU SZÁKban, tRUSZa minden szükséges SZUR, SZER megvolt a munka, az életvitel zökkenőmentessé tételére.

TRUSA – idegennek tűnő. TRUSZA = készlet. Átforgatva: SZATRU, SZATUR, lágyítva: SZATYOR. A TRUSZA vagy TRU SZÁK szerszámmal és egyéb szükségessel tele, SZATUR volt.

A TRUSZA tehát más néven SZATYOR, SZERTARTÓ láda, táska, más régies elnevezéssel: SZEREDÁS (t > d). A hegyes szerszám könnyen kiSZÚRTA a TRUSZA oldalát.

A TRUSZA ősnyelvi szó, amely az utódnyelvekben él. Minden ETRUSZKnak TRUSZÁKja volt, benne a teljes készlete: eTRuSZK – TRuSZáK hangváz: T-R-SZ-K – T-R-SZ-K

TRUSZA a TRUDÁhoz, azaz elTÖRŐDŐ, fáRASZTó munkához használt szerszámkészlet.

TRuDa – TöRőDő hangváz: T-R-D – T-R-D.

Komoly elemzés azt is kimutatja, hogy az első komoly útépítő munkálatokat az ETRUSZKok indították el. A rómaiak tőlük tanulták, vették át az útépítés csínját-bínját, összes műveleteit is az ETRUSZKoktól tanulták meg. A  nyelv a TRUDA szó, amely a kemény munkát leíró szó erre utal.

Valószínű, ők építették az első szTRÁDÁt, amely kemény TRUDÁt igényelt.

A TRA, TRU, TRO az ősnyelven a munkavégzéssel kapcsolatos szavak alkotóeleme volt. Mindenkinek KÉSZen kellett lennie a katTRA, csatTRA, patTRA, tetTRE azaz a munkára, NÉGYelésre.

A mai magyar nyelvben így, e jelentéssel nincs a szókincsben, de a munkában elTöRŐDés, FÁRADozás már érthető.

Az utódnyelvek NÉGYet jelentő szavaiban él e munkajelentésű ősi TRA hangcsoport: quaTRO, caTRO, paTRU, teTRA stb. De a francia TRAvail = munka szóban is. Az orosz TRUda is e gondolatot hordozza.

Az eTRUSZKok alkotó, munkás, NÉGYelő, TRUSZKoló, TRUDÁló, keményen TöRŐDő nép volt, ezt történelmi hagyatékuk bizonyítja. A fő jellemzőjükről nevezték meg őket. E hangcsoport teljesen beépült e nép nevébe.

A TRUSZA vagy TRU SZÁK tele volt, SZATUR volt szerszámmal, kellékekkel. Az ETRUSZKOK SZERETTÉK a rendet.

A SZATUR TRUSZA a tele teljes készlet volt, amellyel a SZUTRA, vagyis a feladat teljesíthető, nem csak látSZATRA, hanem ténylegesen.

Azért tartott TRUSZÁT, TRU SZÁKot, mert abba rakta szerszámait, élelmét, nem SZÓRTA SZERTE.

TRuSZa – SZóRTa – SZeRTe hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T – SZ-R-T.

A SZATUR szó ősnyelvi, jelentése: tele, telített. Telített latinul: SATURated, vagyis ez a SZATURrá tett, tele tett, telített jelentésű ősnyelvi kifejezés módosulata. Az ólatin nyelv, a már megtört görög és az etruszk nyelv keverékéből jött létre.

A jóllakottság, a telítettség jellemezte az év végi római SZATURnália ünnepeket. Aki túl SZATURra ette magát, ROSZAT (rosszat) tett magának, úgy nézett ki, mint egy tömött, teleROTYASZtott SZATYOR.

Aki túlontúl jóllakott a LAKOLÓS, latinul LUCULLUS lakomákon, az körülövezte magát, hogy bírja bendője terhét. Az ilyent SZATURNOSnak nevezték. Innen kapta nevét a körülövezett SZATURNUSZ bolygó.

Aki hajlamos volt túltömni magát, annak ajánlatos volt eltolni a jelképes RETESZt, azaz nem enni túl sokat.

 

Az ETRUSZKok –, mint a többi ősnyelvűek is – egy másik területen is e hangokkal fejezték ki tetteiket. A létszámbeli kamat, azaz sokasodás, szaporodás tárgykörében.

Egy férfi és egy nő SZERET, SZERETIK egymást. Az ETRUSZK nők és férfiak is SZERETTÉK egymást: eTRuSZKoK – SZeReTTéK hangváz: T-R-SZ-K-K – SZ-R-T-T-K.

E SZERETŐ vonzalom nyomán a férfi nemileg SZÚRTA a nőt, s így KAMATOLta a család létszámát, KAMATot termelt. Régi szó ez, nem bankár találmány. Innen módosult a KÁMASZUTRA szó. A SZERETve KAMATolás a szaporodást jelentette, ami teremtői parancs volt, de mivel úgy teremtettek, hogy ez gyönyör forrása volt, így a KAMATolást SZERETte mindkét fél.

A szaporításhoz, a kamatoló feladathoz, a SZERETéshez, a SZUTRÁhoz mindkét részről kell a megfelelő TRUSZA, azaz nemi szerv készlet, hogy a telítettség, a SZATUR érzete tökéletes legyen, és kamatozzon, utód szülessen.

Az igazi bensőséges SZUTRÁhoz SZERETéshez, őszinte SZERelem, szerELEM kell. Ez az ELEM a szívben van. Az első nőnek, ÉVÁnak sok neve volt, ezek egyike ESZTER, hiszen SZERETve volt, és SZERETett is. A SZERETet mindenkié, így a TE RÉSZed is. Valószínű a TERÉSZ, TERÉZ név eredete ide vezethető vissza.

ESZTeR – TeRéZ – SZeReT hangváz: SZ-T-R – T-R-Z – SZ-R-T.

 

A KAMATSZERETés, a KÁMASZUTRA esetében a nemek nem KONDORodnak vissza a saját nemükhöz, hanem mindig a másik nemet kívánják.

A visszaKONDORodó, GÖNDÖRödő, GENDERedő terméketlen, nem jól használja a TRUSZÁt. Nem a teremtői parancs, az eredeti természetes használati utasítás szerint él, így selejt. Az ilyen a SZARTA lyukba SZÚRTA, így nem lesz szaporítás.

Ez az összesség az ősnyelv gazdag kifejezéskészletének része, de amely szavak némelyike kiesett a magyar nyelvből, ám élnek az utódnyelvekben.

 

TRuSZa – SZaTuR hangváz: T-R-SZ – SZ-T-R

TRuSZa – SZaTYoR hangváz: T-R-SZ – SZ-TY-R

TRuSZa – SZeReDáS hangváz: T-R-SZ – SZ-R-D-S

TRuSZa – SZTRáDa hangváz: T-R-SZ – SZ-T-R-D

TRuSZa – SZeRTaRTó hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T-R-T

TRuSZa – SZeReTTe hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T-T

TRuSZa – SZúRTa hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T

TRuSZA – SZóRTa – SZeRTe hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T – SZ-R-T

SZaTuRRoSSZaT hangváz: SZ-T-R – R-SZ-T

SZaTuRRoTYaSZ hangváz: SZ-T-R – R-TY-SZ

SZuTRa –TRuSZa hangváz: SZ-T-R – T-R-SZ

SZuTRa – SZaRTa – SZúRTa hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T – SZ-R-T

SZuTRa – SZeReT hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T

SZaTuRReTeSZ hangváz: SZ-T-R – R-T-SZ

SZuTRa – SZeReT – ESZTeR – TeRéZ hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T – SZ-T-R – T-R-Z

 

Etruszk művészet – WikipédiaMagyar nyelvű mondat egy Kr.e. IV. században készült vázán - CsillagösvénySzépművészeti Múzeum