ATMOSZFÉRA, ATOM

 

ATMOSZFÉRA Légkör. [bérnyelvész: nk: latin] Az ATMOSZFÉRA szó az AT – TA ősgyökből induló, és csATol, kÖTött értelem rejlik mögötte. Ha H hangelőtéttel nézzük, mivel ez lehetett az ősnyelvi szókezdet: HATmoszféra, ez HATékony védelmet biztosító burkolatként minősíti. Egyébként a jelenleg nyilvántartott öt + egy, tehát hat réteg.

A TM hangcsoport – ATMO – több részből, elemből álló jelentést hordoz a magyar nyelvben az alkOTMÁny, ellÁTMÁny, körÍTMÉny. Az épÍTMÉny szóban rétegződést, a rITMUs szóban üTeMes mozgást.

A TM páros, mint T.M – M.T gyök: TöMMaT, a TÖMeg, MATéria, MATeMATika, aTOM, METél (rétegekre szeletel) szavakban. Az aTMoszféra rétegelt burok.

Az M.SZ – SZ.M gyök: MoSZ – SZoM, jelen van a MOZgás, MOSZ, SZOMj, SZEM szavakban. A SZEMmel is látható légköri MOZgás jelenségek. A MOSZ gyök vízjelentést is hordoz, a SZOMj a nedvszükség érzete.

Az SZF hangcsoport – OSZFÉ – valamilyen tömeg ÖSSZFÉrő hatalmas mennyiség, amely elégeti a Földközelbe jutó rOSSZFÉle szilárd testeket, eltereli részben a rOSSZFÉnyt, ártalmas sugarakat.

Az SZF páros, mint SZ.F – F.SZ gyök: SZéF – FéSZ, az atmoSZFéra többrétegű tárlóhely, SZÉF, a Föld, mint FÉSZek burkolata.

Az F.R – R.F gyök: FéR – RáF, nagy FÉRőhely és a Földet mintegy RÁFként körülfogó öv. Ez esetben a FÉR gyök FEÉR-FEJÉR-FEHÉRFÉNY jelentést is hordoz. Az ősi FÁRESZ férfinév: erős fény jelentésű. A SZFÉRÁk a SZERÁFok tere.

SZFéRa – FáReSZ – SZeRáF hangváz: SZ-F-R – F-R-SZ – SZ-R-F.

Az R hangcsoportÉRA – az AÉR, levegő, légÁR, ŰREs ŰR, nagy fÉRŐhely.

E védőréteg már az ősnyelven nevet kapott és az ógörög nyelv onnan örökölte meg.

Összetétele: két nagy réteg: homoszféra és heteroszféra. Az ezeket alkotó rétegek: troposzféra, sztratoszféra, mezoszféra, termo- vagy ionoszféra, exoszféra, újabban a magnetoszféra is, tehát öt + egy. Ehhez hozzáadható a Vízözönt előidéző lezúdult hidroszféra, amellyel együtt HÉT réteg burkolta a Földet. Azon felül kezdődik a végtelen.

Az ember számára még rengeteg titok rejlik a FÁRESZ, mint erős fény SZFÉRÁi közt, amit a Teremtő csak a földi állapotok helyreállítása után enged felfedezni. Mert tetszik, avagy nem, az ember nem mindentudó, s a teremtés SZFÉRÁiban elrejtett titkoknak csak néhány ezredszázalékát sikerült eddig felfedeznie, és azt is többnyire a hadiiparban rombolásra használná, ha megengedtetnék neki. Azonban a világ teremtője használja a fékek és ellensúlyok eszközeit.

 

ATOMVegyi elemeknek vegyészeti eljárásokkal tovább nem osztható legkisebb része. [bérnyelvész: nk: latin < görög] Az ATOM szó az AT – TO ősgyökből induló szó.

A T hangcsoport – ATO – az ATOm a legkisebb vegyi elem részecske, amely tartalmazza minden vegyi sajÁTOsságát azon elemnek, amelynek alkOTÓ része, vagyis amelyből vÉTEtett. Egyes vegyi anyagok esetében (urán stb.) döbbenetesen hATAlmas energiatartalom TÖMörül benne, amit maghasadási folyamat elindÍTÁsával szabadítanak föl, és szÍTÁssal felerősÍTIk. Az ATOm mérhETEtlen nagy ereje könnyen válhat (vált) ÁTOkká az ember, a Föld számára.

A T.M – M.T gyök: ToM – MoT, a TÖMörített, alvó, de MOToszkálással ébreszthető erő. A tájak nyelveiben sok helyen használatos a TudOM szó helyett a TOM rövidítés. A tudás, TudOMány is TÖMény erő, ami kis helyre, az agysejtekbe van TÖMörítve.

Az ATOM – MOTA átfordítás azt is MUTAtja, hogy bármely anyag legkisebb elemi részecskéjében, az ATOMban örökös MATAtás, MOTOszkálás zajlik, tehát nincs nyugalmi állapot. Más hangzókkal is: az ATOM, a MATE azaz anyag alaprészecskéje, amelyben MATIkálás, mozgás van.

A MATEMATIKA a világegyetemet alkotó MATE, azaz TÖMEg egyensúly állapotának kiszáMÍTÁsait végző tudományág.

A TEREMtő, a MATER, vagyis anyag MÉRETeinek MÉTERszerinti legjobb beállításait végezte el, mint legjobb MATEMATIKUS, hogy a milliárdok milliárdja égitestnek súly-távolság-idő összefüggő megbillenthetetlen egyensúly helyzetét örök időkön át megőrizze! Ez egy sok ismeretlenes egyenlet kiszámítása, és az egyenlőségjel mindkét oldalán az azonos számérték kialakítása világegyetemi szinten.

Hogyan rögzült kezdetekkor a nyelvben, az emberi tudatban így?! Csak felső forrásból, az Alkotó által irányítottan! Mert minden az ő alkotása, a nyelv is!

Ezt nem lehet, az őslevesben kialakult sejtből százmillió évek alatt pocokból majommá, majd abból szőrcsimbókos, makogó, bömbölő, görbe hátú majomemberré „fejlődve”,  barlangja előtt a bunkójával vadmalacra váró ősemberrel megmagyarázni!

Az ATOM szó, és a nyelvben megjeleníthető – itt fent bemutatottak szerinti – erre vonatkozó kifejezési összhang, a teremtési tökéletességéhez még közelálló ember beszélt nyelvén, a nyelvek magván, a Teremtő által alkotott eredeti ősnyelven keletkezett, onnan jutott az ógörög nyelvbe, ahol módosult, később ez alakban röppent ki a világba, és ily alakban hozta vissza hozzánk a tudomány nyelve.

Mert milyen rejtélyes forrásból eredően rögzítik, őrzik az ősi magyar népmesék* az összesűrített, TÖMörített (töm, tom) erőt a Babszem Jankó, Hüvelyk Matyi, A két borsszem ökröcske című mesékben?

Volt valamilyen forrás, amely még az Özönvíz előtt tudatta az értelmes emberrel ezt, és ő a beszélt nyelvében, meséiben rögzítette A TÖMörített hatalmas erő – ATÖM – ATOM – fogalmát.

/*/ A mesék, legendák sok értékes, megtörtént dolgot rögzítettek, persze színezve, ám lehámozva értékes tudósítás az ősiségből. Ma már azokat is félremagyarázzák, lekicsinylik, kiröhögik, valótlannak nyilvánítják a modern hamisítók! Gondolhatunk az Óperenciás tenger körüli, elvetendő nyelvészi mellébeszélésekre is.  A fizikailag létező, az Ararát csúcs közeli jégmezőjébe befagyott Noé bárka eltussolását és egyebeket. Az ősmesék megtörtént dolgokról beszélnek és vannak annyira hitelesek, mint a tudományosnak mondott leírások. A történészek – kevés kivételtől eltekintve – az ősiségben is, önző anyagi érdekből mindig az őket fizető hatalom szája íze szerint írták a megrendelt „dicső” történelmet. Ma is ugyanúgy – a világháborúk győztes hatalmainak szájíze szerint – hazudják minden szégyen nélkül. Még az eseményeket, történéseket átélő, átszenvedő, ma is élő szemtanúkat is aljas módon szemberöhögve. Aki igazat mondana, írna, azt üldözik, börtöneikbe zárják (Julian Assange). Ha mai őszinte történész – mert akad ilyen is – szeretné leírni a valóságot, akkor azt is tudnia kell, hogy a forrásanyagok, a világ levéltáraiban fellelhető hivatkozási alapok – legtöbb esetben – hamisak mivel önző érdekek mentén írattak. Csak a minden hatalomtól független történetíró írt valóságot, életét is kockáztatva! Ennyit az írott történelem igazmondásáról. A meséket viszont a nyelv őrizte meg, és a nyelv nem hazudik.

Piros atom ikon Stock fotók, Piros atom ikon Jogdíjmentes képek | DepositphotosAz atmoszféra és a levegőszennyezés - ppt letölteni