ATILLA

ATILLA – Az ATILLA név az AT – TA ősgyökkel indul. Úgy tűnik, hogy az ETELE név lehetett a korábbi. Az ETELE névben az E hangok sora ki­egyensúlyozottságot jelent. Az ETELE név jelentése: talán a királyi udvarban – ahol minden utódban egy csodás jövő szereplőjét képzelték el – úgy ÍTÉLÉk meg valakik, hogy egy időszak lETELE és szÜLETÉsével valamilyen ígéret bETELE. De a végETELEnségre (végtelenség) is utalhat a név. Meglehet már születésekor a hatalom átvÉTELÉre szánta apja, és tudatos volt a névadásnál e jelentés. Az EL gyök lehet Istenre utalás: ÉL, IL. Az A hang a legsúlyosabb magánhangzónk. Az AkArAt, hAtAlom, pArAncs szavakban értelemalakító szereppel bír. Az ATILLA – hATALOm közeli értelem. A T hangcsoport – ATI – a hATAlom, bÁTOrság, ÍTÉlet, csATA, nyITOttság, tETTEk szavakban vall ATIlla személyére. Az ATILLA talán a férfikorban*a hivATALA, a hATALOm ÁTvéTELÉre szánt neve. A T.L – L.T gyök: TiL – LéT, de t > c váltással lehet: CÉL a LÉT, vagy ACÉL értelmet is hordozhat. Az ATIL, ITAL felüdülés. Az IA páros akár együtt, akár eltávolodva az éberséget, gyors mozgást szemlélteti. Ilyenek: parancsot kIAd, rIAd, IllAn, vIllAn, kIÁlt, kIÁll, vIgyÁz és más szavakban. Az ATILLA névben az A rámutató, de a pArAncsoló hAtAlom is, a T Tudás, TeTTek, az AT lehet hATározottság. Az IL gyök lehet utalás Istenre, mint ÉL, IL. Az L hangcsoport – ILLA – az ILLAn, vILLAn, vILLÁm, csILLAn szavakban: gyorsaság, gyors feltűnés értelmű. Tehát ATILLA, vélt isteni küldetésében, bölcs, határozott, felüdítő jelenlétével, bátorító és a villámgyors tettek embere. Az ATTILA név megmaradt a germánok emlékezetében is, és az ITALközi félsziget lakói emlékezetében is. Az ő nyelveik hangzástörvénye szerint a T hangra tették a hangsúlyt: ATTILIO, (Ottilia női műváltozat). Akik a magyar nyelvtant e nyelvek kaptafájára húzták rá, a német nyelvészek ajánlatára az ATILLA nevet is ama nyelvek szabálya szerint vetették papírra ATTILA alakban. Ám a magyar nyelv kiejtés szerinti írásmódja az ATILLA alakot sugallja.

/*/ Ehhez hasonló a VAJK – ISTVÁN névváltás a királyi hatalom átvételekor. Mindkét neve megvolt korábban, de ekkor került előtérbe a hatalmast is jelentő ISTVÁN név. Az ISTVÁN változatai: ISVÁN, ISPÁN, ISTÁN, ESTÁN, ESVÁN, ISFÁN…