ÁSZ

ÁSZ – Kártyában a legnagyobb értékű lap. [A hivatásos nyelvészet szerint: német < francia] A zárjelben említett nyelveken nem tudnak átfogó magyarázatot adni az ÁSZ szó jelentésére. Magyar nyelven viszont igen! Az SZ hang minden irányban legmeSSZebbre terjedő: legSZélesebb, leghoSSZabb kiterjedések jelölőhangja a lét minden fokán: térben, időben, értelemben, érzelemben, erőben, értékben, nemiségben stb. Az ÁSZ – SZÁ ősgyök, és az SZ hanggal képezhető többi (asz, esz, ész, isz, osz vagy sza, sze, szé, szi, szo stb.) értelemadó gyök jelentős meghatározó a mondanivalóban. Ahol jelen vannak, ott a lehetőség szerinti legnagyobb, legfontosabb, legjelentősebb kiterjedésről van szó. Ez esetben a legerősebb ütőkártya. Az ÁSZ meghaladhatatlan magas érték. Ilyen a nÁSZ. De a nemzést leíró bASZ is, és annak következménye, amely teljes SZÉlességében, hOSZ-SZÚságában átSZAbja az emberpár életét (gyermekáldás, család). Az SZ értelem jelen van az ÉSZ, rÉSZ, vÉSZ, beSZÉd, SZÁll, SZÉl, SZÉp, SZÓ, SZOrzat, SZEretet, SZErelem, SZÍv, meSSZe, öSSZeviSSZa és más szavakban. Mindannyi a lehetőség szerinti legnagyobb kiterjedés, akár határtalan távig terjeszthető. Sem a német, sem a francia nyelv nem birtokolja a magyarázat kulcsát. Nem tudhat átfogó magyarázatot adni az ÁSZ ősgyökre! Hiába az ÉSZvESZejtő nagy szóeredet hamisítási igyekezet, mindkét nyelv (német, francia) csak a száraz szóalkotó gyököket, hangcsoportokat, szavakat birtokolja, amelyeket ragozással, képzéssel tesz használhatóvá, de magyarázati lehetősége azokra nulla!