ARBEIT

Honnan ered a német ARBEIT, AR-BEIT, a munka megnevezése? ARBEIT – munka. A kezdet mindenben meghatározó, így a szavak, kifejezések születésénél is. A legfontosabb emberi munkavégző a kAR (Arm). A munkához akARat (die Wille) kell. A betakARítás ARatás (die Ernte) fontos része az élelemszerzésnek. Az ősiségben az életfenntARtó munka a földművelés vagy gyümölcsgyűjtés volt. Mindkettőhöz emberi kAR, kARó (Stange), BOT (Stange) kellett. Azzal túrták fel a földet, azzal feszítették ki a gyökeret, azzal verték le a gyümölcsöt a fÁRól. A kARó, BOT volt az ember kARjának meghosszabBITott segítsége. Az elvégzett munkára azt mondták: el van BÜTülve. Tehát az összkép ezekből alakult ki: kAR, kARó, BOT – munka. A német nyelv kialakulásakor az ősnyelvből megörökölt két gyökből – AR BOT – állt össze a munkát jelentő szó: AR-BEIT, ARBEIT. Az ARBEit szóban megjelenő RB hangcsoport – ARBE – jelen van a magyar nyelvben: kARBÓl végzett, kARBAntart, kÖRBEjár, gÖRBE, hURBOl (használ, visel) kÁRBAvész és más munkával kapcsolatos szavakban. Fordítottja a BR hangcsoport – ABRA – többnyire szintén munkával kapcsolatos: ABRAkol, bABRÁl, fABRIkál, szOBRÁsz, ÁBRÁzol stb.