ARANY

ARANY – Sárga színű, nagy fajsúlyú nemesfém. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor < iráni] Az ARANY az AR – RA ősgyök bővítménye, amely magas, érték jelentésű. Az ARany RAgyog, csillog a fényben. A mÉRték, ÉRtékek ARánya körébe tartozó. Megfigyelhető az éRtékek megnevezésénél az eRőteljes R hang szerepe. Az ARANY nevének egyik jellemzője, hogy viszonyítási alapként az ARANY volt az árARány (az ár címszónál). Ugyanakkor a RAgyogó fényvisszaverő tulajdonsága is névadó jellemző, valamint könnyen gyARolható, azaz alakítható, könnyen készíthető, NYERhető, gyÁRtható (nyer – nyar – rany, rénes forint) ékszer belőle. A CzF Szótár szerint: „némelyek szerint elemezve am. Ár-any, azaz, ár, vagy érték anyja.” Ez is találó, de segíti a könnyebb megértést, ha az ARANYat a keNYÉR, NYEReség szavakkal összevetjük (arany, arány, kenyér, nyereség). Ezek mindegyikének köze van az ARány fogalmához. A RANY – NYAR (nyer – rény) értelemadó gyökszavak (arany – erény). A keNYÉR a megszerzendő javak sorában, mint legfontosabb életszükségleti elem, NYEReségként a sor végére teendő. Az a végcél. Minden egyéb kereskedelmi művelet végső soron azt a célt szolgálta, hogy a legfontosabb életelem, a végső NYEReség, a keNYÉR eljusson a megfelelő helyre. Az ARANY csak a közvetítő eszköz volt. Egy régi igazmondó magyar szó erre: keNYÉRkereset. Az ARANY megnevezés ősmag(yar)-nyelvi, nem iráni. Minden vele kapcsolatos nyelvi vonatkoztatás magyarázat csak a mai magyar nyelvben található meg. Az utódnyelvek csak részben birtokolják azokat. Példaként felhozható a nARANcs, amely az ARANYhoz hasonló színéért, és értékes ízéért kapta a nARAN(y)cs nevet, amelyben a NA gyök a NEdvességre, a RANy a RAGYogásra is utal. De az AR ősgyök jelen van, mint érték kiemelő a bARack nevében is. Összevethető a narancs, barack címszavaknál leírtakkal. A sumér nyelvben az ÁRA, ÁR jelentése: díj, érték, dicsőség. Mind az iráni, mind a sumér nyelvek az ősmag-nyelvből örökölték szót. Az NY hangnak köze van az féNYhez. Az NY hang jelen van a féNY – árNY ellentét leírásában. A fény, mint erő, a szárNY, erNYő árNYával törhető meg. Az ARANY – NYARA fordítás is beszédes. A nyÁR tüze, a nap RAgyogó sugARAi tartalmazzák a jellemzőket leíró AR – RA ősgyököt. Az utódnyelvekben az ARANY különböző névalakjaiban egyik sem nélkülözheti az R hangot, amely önmagában is gyökalkotó, és jellemzői kizárólag a mai magyar nyelven világíthatók meg átfogóan.