APA

APA – Az a férfi, akinek gyermeke van. [A MÉKSz téves megállapítása szerint: finnugor tőből] Az APA és ANYA szavak a leghatározottabb magánhangzóval épült szavak, s ez a szerepük komolyságára mutató. Az APA szava törvény a családban, PArancs. Az APA kötelessége a családjának gyarAPítása, szeretete, ÁPolása (apolgat, puszil) táplálékkal való ellátása, a rossz gyerek elPÁholása. A család védelme is. Ez az ATYA szóban van megjelenítve, az ATYA védelmezőt jelent (básTYA), és ő kell legyen a család elméje, agya. Mind az ANYA, mind az APA oda-vissza olvasva, értelmét megőrző tükörszó. ATYA – Apa, ősapa. Közösségnek köztiszteletben álló, kiváló vezére, vezetője. Atyaisten. [A MÉKSz téves megállapítása szerint: finnugor tőből] A gy hang a ty zöngés párja. Az emberi elme fizikai központja az AGYA. Az ATYA egy közösség előrelátó bölcs vezetője, védelmezője (básTYA), esze, megfontolt gondolkodója – úgymond: AGYA.