ANGYAL

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
ANGYAL – Némely vallás hitvilágában Isten (MÉKSz: isten) környezetéhez tartozó jóságos szellemi lény. [A MÉKSz szerint: latin < görög] Az angyal ősmag(yar)-nyelvi szó, jelentése hírvivő, eredeti alakja hangelhordozó. Ennek töredékes alakja az ógörögben angelosz alakra torzult. Majd a latinban lett: angelus. Innen torzult tovább most már nyelvünk hangzástörvényei szerint angyalra miután visszajött a magyar nyelvbe. Ez is, épp mint az elégia – alagya műmagyarítás, kissé gyagyásra sikerült, bár már megszoktuk, és így azt hisszük – jól van így. Az elégia, ősmagyar szóból torzult ógörögre, mint műfaj a megelégelés vagy megelégedés érzését megjelenítő. Kazinczy alagyára „magyarította”.