ANGOLNA

ANGOLNA – Kígyó alakú, síkos bőrű hal. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Az ANGOLNA (INGola) két kötött mássalhangzó-párost tartalmaz, aNGoLNa, NG, LN. Az NG páros helyváltoztatással is kapcsolatos:

barangol, bolyong, csatangol, csapong, cselleng, lappang, leng stb. szavakban, de ebben társa a pisztráNG (hirtelen ráNGva mozdul, illan) és heriNG (keriNGő rajok) is. A hal alakja a vízben kacskariNGós (INGola). Az LN páros értelme a valamivé alakul, azt elősegítő, vagy alakulási készség, hajlékonyság, puhaság. Ilyen jelentésűek a dalnok, elnök, molnár, málna stb. szavakban. De egy másik vízi állat, a báLNa is, mely nagysága ellenére hajlékonyan ugrándozik a vízben. Az L.N, N.L gyökhangokkal alkotható szó a LőN, azaz lesz, vagy NőL, vagyis nagyra nő: a báLNa teljes terjedelemben, az ANGOLNA hosszúságban. Ezek nem latin, hanem ősmag(yar)-nyelvi eredetre utalnak! A latin nyelv az anya-nyelvétől örökölte.