Angol szavak, amelyek az ősmag(yar)-nyelvi szóalkotó szabály szerint alakultak ki

Egyetlen nyelv sem alkothat új szavakat csak az eredeti ősnyelv szóalkotó szabályai szerint, és kizárólag az ősnyelv szóalkotó elemei felhasználásával! Ilyen elemek: ősgyök (két hang): ad, ár, ba, fő, hó, só, nő, pü, tő stb. gyökszó (három hang): bal, dal, dől, fal, gom, ház, kör stb. kötött mássalhangzó-páros (alvó gyökszó): br (bor, bőr), fl (fal, fül), tg (tag, tégla) stb.

Kötött magánhangzó-páros (alvó gyökszavak színezői): ia, iá (riad, kiált), ie (siet) stb. értelemadó hangnyaláb: ifra, afro (cifra, Afrika, Eufrátesz) értelemadó gyökszó: asz,  ász, szá, szé, ázs, zsá és mások   Minden nyelv kötelezően használja ezeket, és az összes többi ősmag(yar)-nyelvi szóalkotó eszközt, mert NINCS MÁS!   Tetszik vagy nem tetszik a hivatásos nyelvészeknek, de ellenérv nincs, csak üres „tudományos” szócséplés!  

DÖMPER – Billenő kocsiszekrényű, önkiürítő tehergépkocsi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: angol] A DÖMPER nagytestű jármű, és mint ilyen IMPOnáló nagyságával, adottságaival figyelemfelkeltő. A DÖM gyök TÖMött, TÖMzsi nagy testet jelöl. A szó tengelyében az MP párossal és az MP páros körüli értelemadó hangnyalábbal – ÖMPE – ősmag(yar)-nyelvi szóalkotó szabály szerinti kialakulásról árulkodik. A szóvégi PER gyök körértelmű, így forgást leíró. A figyelemfelkeltő értelemadó hangnyaláb további példái: csEMPE, csIMPÁnz, IMPAla, kalIMPÁl, lÁMPA, pOMPA és mások.    

DÖMPING – Túltermeléskor, piac szerzésére stb. nagy tömegű árunak világpiaci áron aluli kínálata és kivitele.  [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A DÖMPING célja a lehengerlő figyelemfelkeltés. Itt is az MP páros és a vele kialakuló ÖMPI értelemadó hangnyaláb áll a szó tengelyében. A szóvégi NG páros szintén ősmag(yar)-nyelvi azonosító. A szóvégi jelenlét mindig olyan látható, hallható jellemzőt kiemelő, amely figyelemfelkeltő hatású. Például: láNG (fény), sallaNG, haNG, zajoNG, zeNG (reklám). A DÖMPING esetében a versenytársakat leköröző mennyiség, mozgás is. Ilyen szavak a teNGernyi, reNGeteg, terjeNG, verseNG. A szóvégi PING a magyar PANG értelmét viszi a szóba. E szó is az ősmag(yar)-nyelvi szóalkotó szabály szerint alakult ki.