AMBULANCIA – Járóbeteg-rendelés

Szavak, melyek csak magyarul beszélnek
AMBULANCIA – Járóbeteg-rendelés. Harctéri mozgókórház, kötöző. [MÉKSZ: nk: francia] Mozgó, vándor, alapértelem szerint: gördülő, az MB páros jelzi, hogy valamilyen töMB(intézet), göMBölyű, guruló.
Az aMB jelzi a göMBölyűt, RULant lenne a gördülő, guRULó. Az összetételnél eltűnik az R hang, vagyis hanghiányos összetett szó: AMB/r/ULANT. A guRUL – RULant a leharapott szóvég jelenséget mutatja: guRULó tÖMB. A szóvégi NT páros viszonyító, vagyis olyan, miNT egy kórház, csak kisebb, és guRUL. Az MB páros jelentése, különböző hangokkal való kapcsolatából kiépülő értelme csak a magyar nyelven magyarázható meg, és a magyar szavakban hordozott értelmet viszi át mindig az utódnyelvbe. Példák: boMBa, ugyanez a szóalak az utódnyelvekben, de csak magyarul írható le az MB párossal használatának következménye: roMBol. Vagy doMB, mely románul dâMB, de csak magyarul írhatom körül, hogy olyan földtöMB, mely feldoMBorulva kiemelkedik a síkból. Vagy: galaMB, mely olaszul coloMBo, portugálul poMBo, de magyarul elmondható, hogy alakja göMBölyű, doMBorú a háta, tolla lehet iroMBa, és jáMBor, azaz szelíd. A taMBura is úgymond nemzetközi szó, ám csak magyarul tudom körülírni: kerek, mint a goMBa, egy töMB, és lehet rajta döröMBölni – biM-Bam –, akár goroMBán, otroMBán, baMBán böMBölve, toMBolva. Tehát az AMB/r/ULANT – AMBULANCIA ősmag(yar)-nyelvi elemekből épült szó, nem francia eredetű!