Állítólagos jövevényszavaink

Összehasonlítási alapot keresve, mondják a magyar nyelv fizetett akadémikus romboló ellenségei, hogy finn, türk, szláv (ez a kedvencük) stb. jövevényszó, holott a mienk volt, csak elment, majd némelyik hazatért idegenből egy kissé fura öltözetben.

Ilyen a KÉMia, mely az anyagok szerkezetének kémleléséből áll. Az aTOM, mely a TÖMörített erő rejteke, a NEO- szóösszetételek előtagjaként újat jelent, a nem ó, azaz nem régi szavakból rövidült ógörögben NEO alakra, két összevont ősmag(yar)-nyelvi gyökből.
Az eLEGáns, GÁLáns, mely a legényes legek fogalomkörébe tartozó (az ógörög: elegain – e legény-ből), az INTELIGENs az INTELemre IGENt mondó értelmes egyént jelenti. A sPECTACOL (látványosság, előadás), mely két magyar szóból áll: kép (pec ford,) és tákol, vagyis képet, látványosságot készít.
A jó értelemben vett ták-mák valaha ezermestert jelentett, ma ez TECHnikus-MECHanikus, azaz helyesen teknikus-mekanikus volna. TECHnika, helyesen magyarul TEKNICA, ami műszaki eljárási, alkotói mód. TEKnikus az, aki játékos könnyedséggel, teknőt készít, tekercsel, takácsként posztót sző, tákol-mányt alkot.

A gyökök: tak, ták, tek, ték, tik, tok, tök, tuk, melyek jelen vannak: tákol, tok, téka, köt, tökéletes, alkot, kotol, takarít, játék, jótékony, kártékony, étek, a tokány, tikmony, tékozol, tukmál stb. szavainkban. A FEUDális, mely a földről szól.
Az AGrár, MAGazin, melyek a mag gyökkel kapcsolatosak, s amelyek az átvevő nyelvekben soha meg nem magyarázhatóak, ugyanis a francia is fődnek olvassa a feud szót, de ő a hűbérre gondol, mert nem ismeri eredetét, kötődését, tartalmát, jelentését. A magasint raktárnak ismeri, de azt nem tudja, hogy a szó a mag népének, a magyar népnek mag gyökéből indult, és magtár volt előbb a neve. A nyelv nem hazudik, őrzi a meghamisíthatatlan történelmi igazságot!