AGRÁR

Idegennek tűnő magyar eredetű szavak
AGRÁR – Mezőgazdasági [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A latin AGRICOL szó a mAG (m/AGRICOL) gyökből indul, és a mozgásra utaló IK gyök is jelen van, de a GöRdülő RöG szót alkotó GR páros is!
Az vessen követ rám, aki azt állítja, hogy a mezőgazdaság legfontosabb tevékenysége nem a MAGvak termesztése körül forog. Az első AGRÁRok a MAG népe, az ősMAG(yar)-nyelvet beszélő MAGtermesztők voltak. Innen már indulhatunk az AGRO- kezdetű, MAG sarjadású, MAGyar gyök útján. Tomory Zsuzsa szerint (levél általi közlés) az AGRO AG gyöke az ÉKre, EKére is utalhat (g > k), ami nem kizárt, hiszen minden magyar szót három jellemző alakít ki, és a gyök bővítményeivel három, sőt több értelmezést is kaphat a szóba ágyazáskor, akár különböző hangok kölcsönhatása, hangváltások, hangösszefüggések nyomán. Ehhez még hozzátehető, hogy „mező sumér nyelven an-GiR, kert, mező = GaR gyümölcs = GiRin, GuRun. Innen már csak egy lépés az aGRar, mAGRar.”
http://thor.hu/?sumerma_nm_h%F5s Sumér (Nagy Brigitta segítségével)