AGGREGÁT

Idegennek tűnő, de minden elemükben magyar szavak
AGGREGÁT – Több tagból összekapcsolt gépegység, gépcsoport. [nk: francia < latin] A szó értelme a GÖR gyökből induló: GREG – GEREG – GÖRÖG.
AGG – FÜGG, azaz egymáshoz AGGatott, egymástól fÜGGő, GÖRGŐ mozgást ÁTadó, úgymond: egyik tAGról a másikra ÁTuGRATó, esetleg fordulatszám ÁTalakító, erőÁTviteli szerkezetről van szó. A GR páros visszavezet az ősmag-nyelvhez.