Agglutináló

Ősmag-nyelvi eredetű, eltorzult, visszatért szavak
Agglutináló – Olyan nyelv, amelyben a jelentés és a viszonyításbeli módosulásokat toldalékokkal fejezik ki. Ragozó nyelv.

[A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Soha nem tudtam megérteni azokat a magyar nyelvészeket, akik a könnyen kimondható „ragozó nyelv” helyett, a nyelvtörő agglutináló nyelv kifejezést használják. Talán pusztán azért, hogy felettébb vájtfülűnek, műveltnek tűnjenek? Lehet. Nem tudom, de nem is érdekel. Ide csak azért hoztam be ezt, hogy magyar eredetét bizonyítsam. Ám ennek ellenére nem bátorítok senkit a használatára. A kezdő AGG jól érthető, mert a rAG ráAGGatott része a szónak. Székelyföldön, Erdővidéken az olyan emberre, aki szAGGatottan, esetleg összefüggéstelenül beszél, azt mondják: GaLatyol.  Az UTIN – UTÁN is érthető. AGGLUTINÁL szó hosszan magyarázva: ráAGGatott, megszAGGatott, GaLatyolt részek UTÁN ÁLLított szórészes összetétel.
Na, AGGLUTINÁLjon aki akar, míg beleAGGul. Én csak RAGozom a szavakat!