ABROSZ

Idegen eredetűnek hazudott szavaink
ABROSZ – Étkezéskor használt asztalterítő. Lepel, lepedő, ponyva. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv]

Az ABROSZ is lehet kerek (AB) rongy, és RÁ OSZtják a sokféle vegyes (BR) ételt, de az AB gyök utalhat fehér színre (HAB), akár az ABaposztó esetében. Eredetileg lehetett aBORosz, a BORító tulajdonságából eredően. Az Asztalt BORító, melyre OSZtottak. Az asztal az osztás helye (étel-, tanács-, kártya- stb.). A BR páros ABROSZra illő párhuzamai: ABRAK, CIBRE, GÖBRE, IBRIK stb. A br hangokkal alkotható, ABROSZhoz kötődő párhuzamok: aBÁRol, BORít, BURok, BÍR, BÉR stb. Az ABRO (ABRA, EBRA, OBRA) értelemadó hangnyaláb jelenléte is magyar eredetet bizonyít.