ABRIKTOL

Idegenből visszatért magyar szavak
ABRIKTOL – Katonákat kiképez. Gyermeket fegyelmez. Deszkát nagy darabokra fűrészel. [német] Hogy ez így nem magyar szó? Igaz. De magyar elemekből áll! Két magyar nyelvazonosító kötött mássalhangzó-párost tartalmaz: BR és KT. A szótári meghatározásban KÉPzésről van szó. A KÉP – ÁBRA (ABRIktol). A BR páros – főleg az AB (kerek) gyökből indulva – alkotó munkát, kerek eredményt felmutató munkavégzést leíró: babrál, fabrikál, szobrász. Ezt még megerősíti, hogy a br hangok bontva a teljes felületet borító bőr szó alkotó hangjai is! Vagyis: kerek a munka (ab), bevégzett (br). Az IK a mozgás (IKlat).
A KT páros a diKTál, iKTat, kuKTa, oKTat, szoKTat, szöKTet szavakban leírja a képzés, KaTonák esetében a kiKÉPzés jellegzetes mozzanatait. A KT páros hangjaival alKoTható szavak: alKoT, KaTtan, KeTtő, KéT, KoT, KöT, stb. Ugyanakkor a TaK, TáK, TéK stb. gyökök. Kiemelném a KOT gyököt, melyből a KOTOL szó képződik. A KOTOL alKOTásról szól. Utódok létrehozásáról, teremtési munka továbbviteléről. Az ABRIKTOL szóban ez az értelem is megbújik, hiszen a képzés ezt célozza: alkalmas, érett utódképzés (abri-K/o/TOL). Itt bizonyított dolog az, hogy e német szó teljesen az ősmag(yar)-nyelv elemeire épülő! Sok más szaváról (abszolút, absztrakt stb.) ugyanez bebizonyítható. Az ABRI értelemadó hangnyaláb szintén bizonyítja az ősmag(yar)-nyelvi eredetet. A német nyelv ősanyja az ősmag(yar)-nyelv!