ÁBRÁZAT

Ősmag(yar)-nyelvi szavaink
ÁBRÁZAT – Emberi arc(kifejezés). Valaminek az arculata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv]

Akár az ÁBRA, akár az ÁBRÁZAT szavakat vesszük, mindkettő kerek (AB, ÁB) alakú ROvás, RAjzolat. Az ÁBRÁK, ÁBRÁZATok is sokfélék. A BR páros sokféleséget, köztük az alkotást kifejező. Vagyis a jelképes ÁBRA, azaz ember, alkot. Alkot a saját ÁBRÁjára, képére, hasonlatosságára: bABRÁl, fABRIkál, szOBRÁsz stb. Hol voltak a szlávok, amikor az ősmag(yar)-nyelvűek az első barlangi ROvásokat, RAjzokat, ÁBRÁkat készítették? Állt az élet, várták a szlávok megjelenését a történelem színpadán?