ABORTUSZ

Idegenből visszatért magyar szavak
ABORTUSZ – Emberi magzat vetélése illetve művi eltávolítása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] E latin szót csak az eredete bizonyításául írtam ide.
Az AB-ORT-usz AB gyökszava utal emberre (ÁBra), de NEMlegesség, BAlosság is (BA – AB). Az ORT ORoT, IRT szavakban jelen levő RT páros mutatja, hogy a szó az iRTás ősmag(yar)-nyelvi fogalomköréből indult, alakult ilyenné, majd visszajött idegenből. Tehát ez így nem magyar, hanem latin, de ŐSMAG(yar)-nyelvi elemekből épült szó. Az ABORTUSZ célját és végső eredményét tekintve nem tévednénk, ha azt írnánk: bABaIRTÁS.