ABORTUSZ

ABORTUSZ – Emberi magzat vetélése illetve művi eltávolítása. [nk: latin] Az ABORTUSZ szó az AB – BA ősgyökből indul. Az AB gyök utal emberre (ábra), de BAlosságra is (ba – ab). E latin szóban minden elem magyar. A B hangcsoport – ABO –, a hÁBOrú, rABOl és más szavakban erőteljes gonoszságot jelent. A magzat boldogságának hÁBOrítása, kivégzése, feldarABOlása. Az utóbbi másfél században ABOrtuszban több magzatot öltek meg, mint a két világhÁBOrúban együttvéve. Az B.R – R.B gyök: BoR – RoB, a terhesség megszakítással felBORul az élettani egyensúly, hasonlatos a ROBbantással, hiszen az anyatestben durván megszakad a magzatfejlődés folyamata. A BOR értelemadó gyök szerepe tehát meghatározó. Az ORT OROT, IRT szavakban jelen levő RT páros mutatja, hogy a szó az iRTás ősnyelvi fogalomkörből indult, alakult ilyenné, majd visszajött idegenből. Az RT hangcsoport – ORTU – jelen van az abORTUsz szó valódi értelmét rejtő bABaIRTÁs szóban. Ez a valódi célja és végső eredményét tekintve nem tévednénk, ha azt írnánk: gyilkosság az anyaméhben, amikor egy megfizethetetlen ÉRTÉket, védekezésre képtelen emberi magzatot IRTAnak ki a gyógyításra felesküdött orvos ÁRTÓ kezei. Az RT páros, mint alvó R.T – T.R gyök: ReT – TöR, a RETtenet, TÖRöl szavakban mutatja az aboRTusz valódi jelentését. A magzat életének TÖRlése, a gyilkosság RETtenete. A szóvégi T.SZ – SZ.T gyök: TuSZ – SZéT, is jelentéssel bír, mivel akár egy TÚSZul ejtett rabot, aki védekezésre, menekülésre képtelen, legyilkolnak, SZÉTdarabolnak. Egy háborús képen mutatott feldaraboló gyilkosság láttán mindenki megretten, de egy (édes?)anya odaadja a hóhér (orvos) kezébe a testében sarjadó édes kis magzatot. Aki látta az erről szóló filmet, látta a magzat védekező TUSakodását is. Bár az ABORTUSZ szó így nem magyar, hanem latin, de az aBoRTuSZ – BABaiRTáS hangváz: B-R-T-SZ – B-B-R-T-S egyező. Elképzelhető, hogy már az egynyelvűség idején megszületett a módszer és megnevezése, hiszen teljesen ősnyelvi elemekből áll a szó. RT – TR kapcsolat: az aboRTusz boTRányos gyilkosság.