A világűr égitestjei, avagy lapos-e a Föld?

A világűrben az uralkodó égitestforma a GÖMB. Az erővonalak a GÖMB körül, 360 fokban minden irányban terjednek. Ez az egyedüli alkalmazható alakzat, amely minden irányban oda-vissza ható erővel fenntartja a többmilliárd égitest, egyenkénti egyensúlyát, vonzásviszonyát háromirányú mozgása közben!

A Teremtő tudta, mit, hogyan kell összeállítani, hogy a több százmilliárd csillagrendszerből álló világegyetem egyensúlya tökéletes legyen.

Minden égitest háromféle mozgást végez.

  1. A saját tengelye körül forog.
  2. Teljes testével egy adott pont körül kering.
  3. E keringést csavaros pályán előrehaladva végzi, a többi bolygóval összhangban, amint csillagrendszerén belül, egész naprendszerével egy tömbben, csavaros pályán előrehalad.

A csillagrendszerek azaz galaxisok ugyanezt teszik a saját csillagrendszer-fürtön belül, és mindannyi csavaros pályán előrehalad a világegyetem központi magja körül.

Ebben az összetett, bonyolult mozgásban az egyensúlyt kizárólag a GÖMBalak képes megtartani.

Nincs más!

A lapos testek egymásra torlódva, menthetetlenül összeomlanának.

Aki ezt nem így tudja, az nem fizikát tanult, hanem fazekat.

Mágneses erőtérben a testek egymáshoz való viszonyulását, kölcsönhatását, a keringési vonzó-toló hatás egyensúlybiztosító erejét kell ismerni ehhez.

 

Bármily elmélet olyan, mint egy telített mértani idom. Van jobb-, bal-, elő-, hát-, alul- és felülnézete. Az emberi létet érintő tartalom minden oldalról, minden szemszögből vizsgálandó, átvilágítandó:

Mennyire illik bele a világmindenség VALÓS nagy egész összességébe*?!

Nem a személyes képzelgések szerintibe, hanem a VALÓS nagy egészbe!

Akkor válhat, létet meghatározó, állandó, szilárd alapú, megváltozhatatlan, örökérvényű törvénnyé, értékké, ha tartalma minden próbát kiáll, minden oldalával pontosan, hiánytalanul illeszkedik, beleillik az összességbe.

 

Ellenkező esetben csak egy – bizonyos ideig** felszínen úsztatott sarlatán szemét.

Az előttünk álló idő választ ad mindenre.

——————

/*/ A VALÓS nagy összesség: az élet keletkezése, a tényleges történelem, a nyelvek kialakulása stb.

/**/ Ez a „bizonyos ideig” időtartam akár az egész emberiség eddigi – a Teremtő Isten létét, a teremtés tényét, az élet szentségét semmibe vevő – tévúton bolyongása is lehet.