A TR jelenség a nyelvben

A T és R hangok együtt jelenléte a szavakban, általában TÉRrel a rajta elférőkkel, régiesen: elTÉRőkkel, elTERülőkkel, a rajta TERmőkkel, és a velük végzett TRúdával, TRóbával, elTÖRődő munkával kapcsolatosak.

A TR páros a szavakban háromszoros behaTó, odahaTó >< visszahaTó, azaz ellenálló eRő kifejezője.

A TR alvógyök, TaR, TáR, TeR, TéR, TöR, TúR, TüR stb. jelentéssel.

A TR páros, az azt követő magánhangzóval és a záró mássalhangzóval léTRejövő gyök-hangcsoport együttes meghaTáRozó a szó éRTelmének alakításában.

A TRA, TRÉ, TRI, TRO jelent háromszoros minőségi magaslatot is, és mélységet is.

Hermész TRIsmegisztos három renddel magasztosabb volt mindenkinél. Az R.SZ – SZ.R gyök: RéSZ – SZoR, SZORzattal növekvők személyiségi jellemzőinek RÉSZletei.

A TRISZ – SZIRT fordítás mutatja, hogy háromszoros kiemelkedő képességi csúcs, SZIRT jelölője is.

 

A TRÉ hangcsoport a TÉR gyök hangugrott változata, az N hang itt helyrag: TRÉ-N. A TÁRszekér TERÉN, TRÉN.

A TREN, TRON értelemhordozó hangcsoportok. Az N és M hangok válthatják egymást, e kettő a MiNőség, fiNoMság és MeNnyiség, töMeg hangjai. Az N itt lehet helyrag is.

A TREN – TREM, TRON – TROM, és más hangzókkal a kifejezések értelme összetartozó.

Például a TRÓNbitorló TROMbitáltat maga előtt. Tudniillik, minden uralkodó*, TRÓNbitorló, mert egyenlőnek teremtettünk, így nem volna joga senkinek, senki fölött uralkodni!

A szavakba erőt, értéket TöMöRíTő, TaRTalMas, TaRTós hatás jelentését viszi be. Ez a valós és képletes TRON, ToRON, lágyítva ToRONY, mint magaslat értelem. Az alkotó vázhangok a TeRjedeleM szóban is az erő, Magasság értelmét képviselik.

A TROM – MORT fordítás jelenthet MERőT, a MERészen Tevő MERészT, jelenthet halálra MARóT, de jelenthet halálra MART, MORT, azaz halál után MERőT, MERevedeTT állapotot is.

 

A TROM: A várvívó harcok csúcstámadása: osTROM, amely oTROMba ROMbolással jár. Az őrséget fülsiketítően oTROMba, magas hangú TROMbitával riasztották. Az oTROMba több mint csúnya. Az osTROM több mint egyszerű küzdelem. A TR párost követő gyök R.M: RoM, ez lehet ROMbol értelmű is. Ami oTROMba, az lehet osTROM utáni TÖRt, ROMbolt állapotú.  A végső osTROM alatt oTROMbán TÖRnek, ROMbolnak. A szóban ott a TROMf erejének érvényesítési esélye.

A várvédők, de általában az alattvalók nevét lajsTROMba foglalták, ez több mint lista, mert minden személyi adatot TaRTalMaz.

A lajSTROM a teljesség igényével készül. Régi vágya az istentelen uralomnak az egyén minden magánéleti titkába befurakodás. Oly régi, mint a LAJSTROM szó. Ma is lajsTROMozzák a népet oTROMba módon, agysejtekbe behatoló oltással, mert mindent tudni akarnak róla.

A nyelv az emberi történelem folyamán rögzítette a valót.

Az alabásTROMot, bányászva ROMbolva TÖRik lelőhelyén. Hajdan TRÓNok TORNYok alapanyaga volt.

Az őskori nagy építkezések komoly tervezés-kivitelezés szakértelmét mutatják. Ott a magas képzettségű mesTERek, majsTRAMok vezették a munkát. A majSTRAM szóban a STRAM a folyamatot, áramlatot is jelenti, a munkálatok teljes lefolyásának kitűnő levezetését.

Megfigyelendő a majSTRAM, lajSTROM, oSTROM, monSTRUM, klaSTROM, alabáSTROM szavaknál megjelenő S hang, amely Súlyt, és erőS jelentést visz a szóba. Ez az iSTRÁNg szónál is jelen van.

 

A CITROM név kialakulásának mozzanatai: a névadók felismerték, hogy a SZÍTott (szít > cit) lángszínű, TISZta, felkelő napfényhez hasonló, oTROMbán savanyú gyümölcs, de rendkívüli értékes táplálék, s az egészség megőrzését segíti. A TROMf a győzelem esélyét rejtő, ez jelen van a ciTROM szóban is. A mindenkinek ajánlható fontos gyümölcs, a ciTROM nem véletlenül kapta e nevet, mert az egészség megőrzéséhez szükséges, ma C betűvel jelölt vitamin nagy mennyiségben fordul elő benne. Használata hosszú távon győzelemre: TROMf (triumf) vezet az egészségért vívott küzdelemben! Nem lehet félvállról venni a nyelv alkotójának jelzéseit. A CITROM a MORTIC ellen való.

 

A TREN hangcsoport kiemelkedést, magasságot jelent a peTRENce szóban is. A léTRÁN álló is magasban van. Jelent erőt is: isTRÁNg, erős kötőelem, úgy is mondhatnánk: erŐSTRÁNGatható, és úgy is bírja. A megnevezések a jellemzőkből alakultak ki.

A TRÓN szóban erő és magasság együtt, mivel többi fölött álló díszes, TORNYos, TRÓNos fejedelmi, királyi ülőhely.  Tulajdonképpen a TRÓ egymagában magas jelentésű, az N helyrag.

A magasra épült ToRNYos TRENcsén vára egy erőd. A TRENcsény, TRENYcsény, TRENY – NYERT, helyzeti előnyt jelent, NYERT helyzetet, de a NYERőT is, a személyt. A TREN REN gyökszava RENdezettséget sejtet.

A magaslatértelem a léTRA szóban a fokozatot is sejteti, a TRÓN több fokozattal magasodik ki.

Lehet úgy mondani: az uralkodó a TRÓN ül. Idővel a TRÓN főnévvé nőtte ki magát, így TRÓNoN ül. Ugyanígy TRÉ, TRÁ volt a TÁRszekér. Itt csak a hangzó ugrott: TáR, TéR: TRá, TRé.

 

A TRA, TRÉ, TRI, TRO háromszoros  minőségi magaslat – mélység jelentése beépül más szavakba is.

A kedvezőtlen oldalon háromszoros romlást kifejező: oTROmba, TROtty, háTRÁny, TREhány, gyaTRA, TRÁgya és mások.

A TRÁgya, elvetendő gyaTRA anyag, ám mégis hasznosítható, mivel a természet körforgásában az újragyáRTÁs folyamatának háromszoros (trá, tre, tri) hatásfokú serkentő TÁRgya, tényezője. A TRÁ, TRI hangcsoport a niTRÁt, náTRIum szavakban is jelen van.

A hatásfok szempont néha TÁRgyalások TÁRgya.

 

A sTRUCC dacos természete miatt kapta nevét: TRUCcol. Az S.T – T.S szókezdő alvógyök: SöT – TuS, a STrucc SÖTétben, fejét homokba dugva, a láthatókat önmaga elől elTUSsolva vonná ki magát a körülötte levő világból. A TRUC szóban az R.C – C.R gyök: RuC – CuR, jelenthet kiugrást, de hőkölést is. Ezt a kiRUCcan, vagy a magyar nyelvből kiesett ősnyelvi CURukkol (kirukkol – curukkol = ki a körből vagy curukk a körbe) szókban találjuk meg. A TRUCC nem hígnyelvi (szleng) szó, hanem része az ómagyar alapnyelvnek.

A TRUC – CURT, cs hangra váltva: CSÖRTE. A STRUCC vállalja a CSÖRTÉt.

 

A munka egyféle életÚT az ember számára. Az ősiségben az ember egyik neve, szintén jellemzője okán: menő. Innen az utódnyelvi: man. A manusz, ment, járt, hisz alkotásra, jártásra, gyártásra TeRemtetett, élete abból áll: menő, menj, RóDD uTADat! Az éleTED, a szTRÁDÁD a TRUDA, a TRÓBA, a munka, a testedet TÖRŐ, abban elTÖRŐDŐ.

Az eTRuszkok nevében jelen volt e két fontos hang, alkotó nép volt, kemény TRÓBAtételekkel.

Ők építették kemény TRÓBÁval, TRÓDÁval, TRÁDÁval, TRUDÁval, RABOTÁval az első komoly alapozású szTRÁDÁkat, utakat a menőknek, helyenként ERDŐT is IRTVA TOPORral az útvonalban.  A latinok tőlük vették át a menő, bevált mintát.

TRuDa – eRDőT hangváz: T-R-D – R-D-T.

ToPoR – TiPoR – iRTVa hangváz: T-P-R – T-P-R – R-T-V

Semmilyen tájnyelvi szót nem szabad alábecsülni, helytelennek minősíteni, mert minden tájnyelvi szó valamilyen jelentéstartalommal bír, annak hordozója, és észszerű okok mentén alakult ki.

TRáGYa – GYaTRa – GYáRTó – TáRGYa hangváz: T-R-GY – GY-T-R – GY-R-T – T-R-GY

 

A TR páros egyik hangcsoportja: OTRO, ami OTROmba, az hÁTRÁnyos, sőt bOTRÁnyosan hÁTRÁnyos. Olyasmi, ami ÁTRÁg. Az ÁTRÁÁRTÁ átfordítás: ÁRTÓ.

 

TR párossal szókezdőként: TRaccs, TRadíció, TRagacs, TRagédia, TRágya, TRák, TRaktor, TRambulin, TRanszport, TRapp, TRéfa, TRén, TRomf, TRón és mások. A T TeTT, Tudás, TiTok. Az R ezek hatékony eReje. Jelképesen és valóságban: kiemelkedő magaslat, kihegyezett, nagy terjedelem vagy folyamatos, nagy, hatalmas, győzelemre törő, kitartó hatás értelmű szavakban.

Az RT páros sosem szókezdő. Szóközi: baTRán, ciTRom, feTReng, háTRány, isTRáng, keTRec, kaTRinca, osTRom, klasTRom, lajsTRom, monsTRum, saléTRom stb.

Utódnyelvi jelenlét:

A TREN, TRAIN, hatalmas mennyiséget szállító jármű, amelynek rakTeRÉN, hangzó híjával: TRÉN, RENgeteg áru elfér, elTÉR, akár szétTRENcsírozva. A TRÉNnel nagy TERületen TERíthető a TERmény, az áru.

Az utódnyelvek is megörökölték. Ott is ugyanezt az értelmet képviseli, a TRIUMf = győzelem. A TRAMbulin, mint magaslat, ugróToRONY.  De jelent erőS áramló folyamatot is STREAM.

————————————–

/*/ Az államhatalom kifejlesztése nem felemelkedés, hanem az erkölcsi süllyedés következménye. Az államhatalom a süllyedő erkölcsű emberi társadalom járókerete, összetartó erő az egyre bénább erkölcsiségű eljárásaihoz.
Ha minden egyén tisztességes, becsületes, erkölcsös, nincs szükség államra, elég az önszervező kalákarendszer.
A székelyek, államrend és adóztató belső elnyomás nélkül éltek évezredeken át a Kárpát-medencében, egy szál rabonbán, annak tanácsos öregjei és a kistérségi lófők irányításával. Ezek egyike sem volt vagyonnal járó rang, hanem szolgálati kötelezettség. A rabonbán nem volt gazdagabb, mint a lófő. A lófő sem azoknál, akik körülötte éltek.
Ez a megszervezés a történelem csodája, amely ősapjukig Jáfetig vezethető vissza.