A TR hangpáros, ha „megszólal”

A magyar nyelv őrzi a titkokat, csak fel kell bontani, meg kell ismerni értelemadó elemeit, azok mondanivalóját, és rávezet érdekes rejtélyek felfedésére. Például van a TR kötött mássalhangzó-páros, amely – mint minden ilyen páros – alvó gyök is. A TaR, TeR, ToR, TöR stb. gyökök hangjai. Ám amikor a TR párost magánhangzó követi, valami kiemelkedőt, magasat ír le, akár jelképes, akár fizikai értelemben. Volt az emberiség történetében egy hatalmas esemény, irdatlan tömegű, magas TORony építésébe kezdtek. Végül ez a hatalmas vállalkozás csődöt mondott. Itt történt a nyelvek összezavarodása. Az a TORony, Bábel TORnya egy monsTRUM volt.  

A nyelv rögzítette ezt, mivel azóta minden jelentős, kiemelkedő fontosságú – jó vagy rossz – esemény, cselekmény, tulajdonság, rejtett érték, jellemző, eszköz stb. ezzel a TR párossal fejezhető ki. Ebből kialakult értelemadó gyök a TRA, TRÁ, TRE, TRÉ… és a többi hangzóval mind. Ugyanakkor értelemadó hangnyaláb is, amely több mint három hang, ugyanis gyököt csak három hang alkot! Ilyen értelemadó hangnyalábokká válnak egy mássalhangzó kapcsolódással. A TORony értelem = magaslat. A TROM hangnyaláb valamilyen magas értékeket TöMöRíTő hatás értelmét viszi be minden vele képzett szóba: A TROMbita éktelenül magas hangú. Az osTROM a várvívó harcok csúcstámadása, az erők teljes összpontosításával. A ciTROM rendkívüli élettani értéket rejt (a peTREZSelyem  szintén). A saléTROM (sóléTROM), mint utolérhetetlen tartósító (múmia). Az alabásTROM páratlan áttetsző fehérségű anyag (AL, ALA = fehér, mint hALAvány, ALpok, ALtáj, HimALÁja). A klasTROM magas, zárt udvarú TORnyos épület (köröstorony, kalastorony, kalasTROM, klasTROM). A sokakat magába foglaló lajsTROM is hasonlóan jelentős érték. A TROMf, a győztes szín legmagasabb értékű ütőkártyája. A TRÓN, uralkodói szék, jelképes magaslat. 
TRENcsén vára kiemelkedő magaslaton épült. Nem holmi tót bogyókról kapta nevét egy szinte bevehetetlen vár. TRÓJa magas, bevehetetlen erődítmény. Lakóiról kiderült már, hogy magyar ajkúak voltak, és csak csellel voltak legyőzhetők. Lakói később Európában szóródtak szét.  
Ezek az ősmag(yar)-nyelvi értelemadó elemek – tetszik, nem tetszik – az utódnyelvi szóképzésben is jelen vannak, és azok a nyelvek nem tudják megkerülni használatukat. Ilyenek: TRAMbulin, magas emelvény.  
A teáTRUM, magas értékű eseményeket felidéző játékra alkalmas hely (volt, helyenként ma már lezüllesztett, oTROMba jelenetek színhelye.) A TRIUMf = diadal, győzelem. Az angol sTREAM = áramlat, sodrás. Ugyanaz a német STROM. A TRANs- = nagy távolságokat áthidaló (utak).  

A TREN = vonatszerelvény. A TRANsport = jelentős tömegű szállítmány. De lehet keresni hasonlókat, amelyek mind-mind ősmag(yar)-nyelvi eredetű értelemadó gyök, hangnyaláb értelmét hordozzák.