A TEREMTÉS NYELVE A KEZDETTŐL TUDTA a VALÓT!

A Teremtő a nyelvszerkezeti vázat úgy alkotta meg, hogy a szavainak kialakulása az örökkévalóságon át mindig tükrözze a mindennapi életben előálló állapotokat, a valóságot, s egy tárgykörön belül ugyanazzal a hanganyaggal kifejezésre juttassa a jellemzőket, képes legyen körülírni az előálló fordulatokat.

Amint az ember teremtésekor már sejtjeinek DNS számítógépes szoftver jelrendszerét megalkotta –, amelyről alig 30 éve vett tudomást az emberi tudomány – éppúgy a nyelv szerkezeti felépítési vázát is belehelyezte ebbe örökíthetően a végnélküliség határtalanságáig.

Egyetlen nyelvben sem fedezhetők fel az értelmi összefüggések ily rendszerezett szervezésben, mint a magyar nyelvben, csak mert ez a teremtés ma is élő nyelve!

Egy héber nyelvet kutató nyelvész hölgy azzal feleselt nekem, hogy a magyar nyelvben egyetlen gyökszó sem fordítható.

Én meg azt mondom, hogy az összes fordítható, vagy hangonként, gyökönként átforgatható.

Az ősi nyelvben, s a ma is élő ősnyelvben, a magyar nyelvben, minden gyökszó, minden szó fordítható, s Rubik kockaszerűen összeforgatható.

Az átforgatás, megfordítás felvilágosítást nyújt a szó által megjelenített akárminek más jellemzőiről: elkészítési, felhasználási módozatairól stb.

Tudni kell azt, hogy a magyar nyelvben egy tárgykörön belül minden mindennel értelmi kapcsolatban áll, és többnyire azonos kulcshangok készletét használja.

Például: SZÖRP – PRÖSZ – SZIRUP  szavak mutatják: a PRÉS SZEREPE, hogy általa kinyerjük a gyümölcsből SZIRUPot, SZÖRPöt. A folyamatban esetleg szétPRÜSZköl, szétFRÖCSköl (p > f, sz > cs) az anyag. Nem mellesleg az RP páros, mint R.P – P.R gyök: ReP – PeR, azt is elmondja, hogy a gyümölcs PRÉSeléskor megREPed, felaPRózódik, és ha PÖRgetjük valamilyen szerkezetben, akkor még több SZÖRPöt nyerünk a kisodró erő segítségével.

SZöRP – PRöSZ – SZiRuP – SZeReP hangváz: SZ-R-P – P-R-SZ – SZ-R-P – SZ-R-P.

 

Az ABRONCS a kádak, hordók dongáit összetartja. Népies tájnyelven: összetarcsa, összeRÁNCSA a dongákat. Az ABRONCS – RONCSBA átforgatás mutatja, hogy ABRONCS nélkül RONCSBA dobható az egész. A hordó, kád ABRONCS nélkül CSORBÁN néz ki.

aBRoNCS – RoNCSBa – CSoRBáN hangváz: B-R-N-CS – R-N-CS-B – CS-R-B-N

 

Elmondja, hogy az AKTUS egy TUSAKodás, s hogy legkevesebb KETTESben lehet.

aKTuS – TuSáK – KeTTőS hangváz: K-T-S – T-S-K – K-T-S

 

A BÁDOG ütésre DOBOG, hogy a BODEGA valaha alkalmi épület volt, amelyben DOBOGtattak a részegek.

BáDoG – DoBoG – BoDeGa hangváz: B-D-G – D-B-G – B-D-G

 

A TÁKOL, TÉKOL szavak régen az ALKOTást jelentették. A jó kezű LAKATos jó ALAKú, jól KATtanó  LAKATot ot ALKOTott, TÁKOLt, amelyet kunyhójára RAKOTT (t (l >> r), azzal zárta a LAKOT, amelyben LAKOTT. A LAKra RAKott LAKatot KALlantyúval, rövidebben: KULccsal zárta és nyitotta. A lAKAt megt megAKAsztja a rosszAKAratú tolvajt. A lAKAt néha elAKAdhat, és lAKAtost kell hívni.

LaKaT – TáKoL – TéKoL – aLKoT – LaKoTT hangváz: L-K-T – T-K-L – T-K-L – L-K-T – L-K-T

 

Azt is megtudjuk, hogy Noé a BÁRKÁba BERAKta állatait, azoknak ABRAKot, hogy jól KARBAn tarthassa őket hosszú időn át. Azt is, hogy a BÁRKA hatalmas volt, a teremtés ősnyelvén: AKBÁR.

BáRKa – BeRaK – aBRaK – KaRBa – aKBáR hangváz: B-R-K – B-R-K – B-R-K – K-R-B – K-B-R

 

A nyelv alkotója tudta, hogy baj esetén a BÁTOR férfiak TÁBORba szállnak, de TOBORozni is kell. Aki beszáll, az vásárra viszi BŐRÉT. A TÁBOR nagy területet BORÍT be.

TáBoR – BáToR – ToBoR – BoRíT – BőRéT hangváz:  T-B-R – B-T-R – T-B-R – B-R-T – B-R-T

 

Azt is megtudjuk, hogy a HAJDÚ DUHAJ, de megJOHAD.

HaJDú – DuHaJ – JoHaD hangváz: H-J-D  – D-H-J – J-H-D

 

Aa GRÓFok közügyekben FORGolódó urak, és a komoly nevelés FARAG igazi céltudatos férfit belőle.

GRóF – FoRGó – FaRaG hangváz: G-R-F – F-R-G – F-R-G

 

Megtudjuk, hogy a BOJTORJÁN ORJÁN BOJTszerű virág van, s a TORJÁN levő kis BOJ (boly) a legJOBB hatóanyaggal bír.

BoJToRJáN – oRJáN BoJT hangváz: B-J-T-R-J-N – R-J-N-B-J-T

BoJToRJáN – ToRJáN JoBB hangváz: B-J-T-R-J-N – T-R-J-N-J-B

 

A CIROK külsőre hasonlít a kuKORICÁra. Mindkettőnek KÓRICáló magvai vannak.

CiRoK – kuKoRiCa – KóRiCa hangváz: C-R-KkK-R-C– K-R-C

 

Azt is, hogy az orosz CSELOVEK (ember) szó az ember ősnyelvi CSELEKVŐ jellemzőjéből módosult. Lehetett CSELEVÉK alakja is a szónak.

CSeLeKVő – CSeLoVeK hangváz: CS-L-K-V – CS-L-V-K

 

Világossá válik a CSOLNAKban ülők előtt, hogy csak úgy TOLNAK előre egy CSOLNAKot, ha a nyeles lapokat átrakva, LAP ÁTrakva lapáTOLNAK, azaz lapátokkal loCSOLNAK.

CSoLNaK – loCSoLNaK hangváz: CS-L-N-K – l-CS-L-N-K

ToLNaK – lapáToLNaK hangváz: T-L-N-K – l-p-T-L-N-K

 

Ha DAJKA lettél, AKADJon néhány dal, amelyet AJKAD, JÁKOD  daloljon a kicsiny emberke örömére. Munkád közben néha KAJDIn nézz rá, nehogy baja essék!

DaJKa – aKaDJ – JáKoD hangváz: D-J-K – K-D-J – J-K-D

DaJKa – KaJDi – aJKaD hangváz: D-J-K – K-D-J – J-K-D

 

A DÉVAJ JAVAD akarja.

DéVaJ – JaVaD hangváz: D-V-J – J-V-D

 

DIVATos ruhával VADÍT,

DiVaT – VaDíT hangváz: D-V-T – V-D-T

 

De DÍVÁNYra nem csal VÁNYADt férfit.

DíVáNY – VáNYaD hangváz: D-V-NY – V-NY-D

 

Napjainkhoz kötődő, hogy DISZNYÓ kell házőrzőnek a kutya helyett, mert attól ISZONYODnak némely népek sarjai.

DiSZNYó – iSZoNYoDó hangváz: D-SZ-NY – SZ-NY-D

 

A RAGADOZÓ GARÁZDA, megfoszt javaidtól.

RaGaDoZó – GaRáZDa hangváz: R-G-D-Z – G-R-Z-D

 

Amin gorombán DÖRÖMBÖLnek, az ROMBADŐL.

DöRöMBöL – RoMBaDőL hangváz: D-R-M-B-L – R-M-B-D-L

 

Megtudjuk, hogy a TRÁGYA egy eldobandó GYATRA anyag, de mégis fontos TÁRGYI, anyagi tényező a jövő évi termés – úgymond – GYÁRTásához.

TRáGYa – GYaTRa – TáRGYi – GYáRT hangváz: T-R-GY – GY-T-R – T-R-GY – GY-R-T

 

A szántóföldön MARHAvontatással HÁROMszor HAMARabb végzel.

MaRHa – HáRoM – HaMaR hangváz: M-R-H – H-R-M – H-M-R

 

Terhedet HURCOLva, küzdelmesen HARCOLsz, s közben nehezen, HIRICELve lélegzel.

HuRCoL – HaRCoL – HiRiCeL hangváz: H-R-C-L – H-R-C-L – H-R-C-L

 

A JÁROM a marha MORJÁra való, azt MARJA a teher húzása közben.

 JáRoM – MoRJa – MaRJa hangváz: hangváz: J-R-M – M-R-J – M-R-J

 

Megmutatja a nyelv, hogy ma már az IGAZSÁG helyett a helyett a GAZSÁG a menő.

iGaZSáG – GaZSáG hangváz G-Z-S-G – G-Z-S-G

 

Azt is, hogy az ISTEN helyett SÁTÁN az úr azok felett, akik engednek neki.

ISTeN – SáTáN hangváz: S-T-N – S-T-N

 

A sok ISMERET kiváló MESTERI eredményekre tesz képessé.

iSMeReT – MeSTeRi hangváz: S-M-R-T – M-S-T-R

 

Megtudod, hogy az ITALIÁN, TALIÁN, de régen LATIN volt, mert ITALköz földnyelvén, ITALON lakott.

iTaLiáN – TaLiáN – LaTiN – ITaLoN hangváz: T-L-N – T-L-N – L-T-N – T-L-N

 

A nyelv tudja, hogy a LAJHÁR egy HAJLÁR, lustán RÁHAJOL az ágra.

LaJHáR – HaJLáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R – R-H-J-L

 

Azt  is, hogy a VEREKEDÉS nagy KAVARODÁS, KEVEREDÉS, és a végén a vesztes elVAKARODÁSával zárul.

KeVeReDéS – VeReKeDéS – KaVaRoDáS – VaKaRoDáS
hangváz:
K-V-R-D-S – V-R-K-D-S – K-V-R-D-S – V-K-R-D-S

Azt is, hogy a SZERELEM összefüggésben van a virágSZIROMMAL, hisz a virágzás a növény SZERELMI időszaka. A SZIROM finom MIROSSZAL, azaz illattal MERÉSZEL tetszeni, ezzel veszi körül a növényt, ünnepi hangulatot keltve. A férfi udvarlási eszköztárában benne rejlik: E gyönyörű SZIROMMAL, MIROSSZAL tele ékes csokorral leSZERELEM a kedvesem.

SZeReLeM – SZiRoMMaL – MiRoSSZaL hangváz: SZ-R-L-M – SZ-R-M-L – M-R-SZ-L

SZeReLeM – MeRéSZeL – SZeReLMi hangváz: SZ-R-L-M – M-R-SZ-L – SZ-R-L-M

Lehetne tovább is. Rengeteg van, ezrével. Ezt nem lehet véletlen egybeesésnek nevezni.

Összegzésként csak annyit, hogy nem légből kapottan írom, mondom, hanem szavak ezreivel bizonyítom állításaimat.