A TÁNCról … és a kedvenc: a TANGÓ

TÁNC – Rendszerint zene vagy ének ütemére végzett  ritmusos mozgás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:  német< francia] A TÁNC, a TÁ magyar ősgyökből ered, mely bővítményekkel több irányba bokrosodik,  ezek egyikéből, a TÁN gyökből, mely nem egyenesen állás, hanem ide-oda dőlés,  azaz TÁNtorgás.

Tehát a TÁNtorgás TÁN gyökéből, a játékosan becéző C hanggal  lett TÁNC.  Vagyis, TÁNC közben a férfiak és nők ide-oda LÓBált (lóbál) LÁBaikon TÁNtorognak  játszva (jáccva). Ebből lett a német tanz, a francia dance, a román dans. Semmiképp nem fordítva, hiszen  a megnevezés eredő mozdulata, a TÁNtorgás TÁN gyöke és bővítményei  csak magyar nyelven bonthatók, magyarázhatók, a fent említett nyelvek egyike  sem ad magyarázatot az általa használt szó gyökére.
Az első TÁNCokat  nem összebújva járták, mert akkor az érINtés, az INger INgyöke lenne a szó tengelyében, hanem voltak külön férfi és női TÁNCok,  bár az ÁN gyök is érzelmi töltetű. A TÁNC játékosságát az NC páros  jelzi, más szavakban is: bukfeNC, ciNCog, fiNCál, göNC,  huNCut,  iNCifiNCi  stb. A CzF Szótár felsorol idegen  nyelvi alakokat: „A táncz kisebb nagyobb módosúlattal majd minden  európai nyelvben megvan; németül: Tanz, angolul: dance, olaszul: danza, francz. danse, románul: dantiu, a szláv nyelvekben: tanecz, tancze, taniecz; a sémi  nyelvekben is héberül: dúcz (saltare, exultare), és arabul: dász. […] a német  tändeln, a svéd danka (= ideoda csapong), s a hellen donhsiV (= heves mozgás)szók […]. Nyelvünkben pedig alapfogalomban hasonlók a támolyog és tántorog, magas  hangon denczel, dönczöl, mint ideoda mozgásra vonatkozó igék […] ennek közös  elemei nyelvünkben is megvannak. Régi nyelvemlékeinkben különösen a Müncheni codexben szökés, szökdösés, Molnár Albertnél is: szökés,  szökdécselés, szököllés szókkal fejeztetik ki; ,tánczolni’ helyett is szökni,  szökdécselni, szökdösni szókat találjuk; l. ezeket. Ropni ige pedig ,tánczolni’  értelmében ma is divatos; […] a régi árja nyelvek között a zendben tancs, máskép tacs, tak, am. teker, forgat; és tekereg, forog, melynek a szanszkrit  bantak és tancs, a persában pedig tákh-tan felel meg (Vullers persa szótára alatt).” A fentiek mellett a japán  dansu, a koreai daenseu és a többi hasonlóság, mind az egy nyelvből, ugyanazon  gyökszóból eredés bizonyítékai.   TANGÓ – Dél-amerikai eredetű, kétnegyedes ütemű, lassú társastánc. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: spanyol] A TANGÓ, melynek minden része érzelemről beszél, viszonylag új TÁNC. Bontva: TA – TApintás, TAN – TÁNc,  TANG – érintési iNGer, ANGO – RINGÓ – LENGŐ,  az érzelmek, a lélek hANGja. Az NG hangpáros a régies taNGál, táNGál (érint), TANGÓ szavakban  meghatározó ősmag(yar)-nyelvi jelenlét. A TANGÓ túlfűtött érzelmi töltetű,  érzéki tánc, a szoros érINtkezés TÁNCa, argentin eredetű,  a kifejezés viszont ősgyökök hordozója, eredete időben a messzi távolban  keresendő, mert mind a TA, TApos, mind a TAN,  TÁNtorog  gyök, mind az NG, iNGadozás, a bensőséges zöNGés  hangpárosa jelenlétével ősmag(yar)-nyelvi jellegű. Ugyanakkor az AN,  csiklANd,  az érINt,  INger  IN  gyökének módosulata. Az, aki táncolt már TANGÓt   a félhomályban ANdalító  zenére, tudja – miről szól a kifejezés. Az NG páros a legtöbb szóban előforduló  a magyar nyelvben.
A TANGÓ   tengelyében levő NG  páros az érzelmiség kifejezésében az: eNGed,  hajloNG,  gyeNGéd,  gyöNGéd,  iNGer,  keriNG,  leNG,  rajoNG,  riNG  szavakban ad párhuzamot.