A szótár bevezetőjéből

Én a nyelvet azért kezdtem kutatni, mert érdekelt az igazság. Annyi hazugságot, tévtant, misztikus történetet olvastam, hallottam addigi életem folyamán, hogy tisztán kívántam látni. Érdekelt Isten lénye, neve, a teremtés nyelve, az anyagi világ létrejötte, a lélek, az élet stb. A tudomány tagadja a teremtés tényét, azt állítja, minden magától, önvezérelve, véletlenek sorozata nyomán alakult ki. Szerencsétlen „tudomány” több mint 200 éve vért izzad, hogy létrehozza az élő sejtet a teljes laboratóriumi csúcsműszerezettség egész fegyvertárával. Nem megy neki! Pedig a legfényesebb koponyák, temérdek pénz áll rendelkezésükre, ám az a parányi apróság, az a fránya kis élő sejt – amiről azt mondják, hogy önmagától „kifőtt” az őslevesben – nem akar összeállni. Úgy képzelem őket, mint azt az afrikai úszót, aki Sydneyben, a 100 m gyors selejtezőjében egyedül úszva kis híján belefulladt a medencébe, s akit a pálya szélén ezrek (ezeket milliók) biztattak, de sehogy sem jött össze neki. A „tudósok” szintén így vannak az élő sejt létrehozásával, ám ez idáig csak az ügyeskedő magyarázkodásokra, esetenként csalásokra futotta. Nem tudják megcáfolni a teremtés tényét! Az én szememben igazi tudománynak csak olyan ágazat minősül, amely százból száz sikeres kísérlettel bizonyítja állításait. Ezt nevezik reáltudománynak. Előtte le az összes kalapokkal. A többi sarlatánizmus. Azt tudtam, hogy egyedül a nyelv az, amely minden befolyás nélkül rögzítette a történelem meghatározó pillanatait, mivel a nyelvet nem tudta befolyásolni senki. A kifejezésekben visszavonhatatlanul jelen vannak olyan apró vonások, amelyek mérföldkőként állva elmozdíthatatlanok. Például a megúsztuk szó, méghozzá „szárazon”, a Vízözön előtti egynyelvűség, és annak a mai magyar nyelv egyenes ági örököse bizonyítékaként. Az Ádám, Ábel, Éva, Anna, Ábrahám, Sára, Jákob, József és más nevek, amelyek bizonyítják, hogy a héber nyelv – minden nagy garral hangoztatott vélemény ellenére – nem a teremtés nyelve, mivel ezek a nevek csak a mai magyar nyelven értelmezhetők. Sőt, az összes ősi bibliai név is. Ezért vannak jelen a székelységben, mert ősiek, s így folytonosak. Sok más kulcsfontosságú apróság, amit észre sem veszünk, csak amikor elemeikre szedve, benézünk mögéjük. A nyelvben fellelt sok titkot megosztottam az olvasókkal, hadd tudja más is. Nem vezet becsvágy, nincs feltűnési viszketegségem. Nem akarok dicsfényt. Minek? Az egyszerűség, igazságosság az, amit szeretek. Viszont rendkívül ragaszkodom azokhoz az ismeretekhez, amelyekre az eddigi botladozásaimban ráleltem, és többszörös bizonyítékom van arra, hogy azok valóságosak. Ma már nem tud senki félrevezetni ebben. Az esélytelen nyugalmával indultam, haladok, hiszen, ameddig a becstelen politika, a mocskos pénz, s a tudatlan, félrevezetett társadalom a hiteltelen, hazug nyelvészetet, őstörténetet támogatja, addig nincs esély az elfogadásra. De leírom, legyen papíron. Ha majd egyszer fordul a szél, tudják meg: én szóltam.