A SZERETETről dióhéjban

SZERETET. Ez idő tájt sok szó esik a SZERETETről. A TÉR, KÖR gyökök mellett a SZER a legnagyobb szóbokorral rendelkező gyök a magyar nyelvben. Azt is mondhatnánk, hogy azonos szóbokorral rendelkező gyökök. A TÉR, KÖR, SZER egymáshoz viszonyul a teremtésben. Egy hatalmas TÉRben (űr) KÖRök, minden KÖR közepén SZER. A SZER ERő, az összetartó ERő. A SZER mindennek a közepe, középpontja, de kisugárzik, kihat az egészre. Ez az elrendezése a dolgoknak a világmindenségben. A világegyetem égitesteit vonzó-toló erővonalak, SZÁLak* tartják egyensúlyban. Ezek a mágneses erővonalak, amelyek az egyensúlyfenntartás SZOLgalmi* tényezői. A mágneses erővonalakat nevezhetjük SZER erővonalaknak, mivel SZOLgalmi SZERt teljesítenek. Megfoghatatlan hatalmas erő ez, ami összetartja a világmindenséget. A SZER áramlat, SZÉL. A SZÉL*, mint hatóerő CÉLt követ. A SZÉL, CÉL*: folytonosság kitartó következetesség, összpontosítás. A SZER SZORzati értelmű. A sokSZORozás, összességében egy CÉLt követ, például a Föld észSZERű betöltését, egymást SZERETŐ emberekkel. Erre alkalmas hatóerő a férfi-nő közti igazi tiszta SZERelem, s amely házasságban éri el csúcspontját, abban valósulhat meg, mivel a SZERETETT utódok így vannak tökéletes biztonságban, SZERETŐ gondos családi kötelékben. Az SZ.R – R.SZ gyök*: SZeR – RéSZ. Az eredeti elrendezés alapján, SZERt mindenki birtokolhat, mindenkinek osztott RÉSZe, amely által egyensúlyban maradhat a társadalom oda-visszaható erői közt. Érzelmi szinten ezzel ETET, aki létrehozott. Ennek egyénenkénti továbbadását a SZÜLőkre* bízta. SZERetetből mindenkit RÉSZ illetne meg. A SZERETETnek határtalan ereje van, ha hagyjuk kiteljesedni. A SZERETET már a világra jött élőlény örökítő sejtjeinek SZERves RÉSZe, eleme. Aki igazán, őszintén SZERET, annak ez az érzés élete egészének SZERves RÉSZe, alapvető eleme. Az őszinte, tiszta SZERetet SZORzati elem, és fokozható, hatványozható. Az igazi SZERETET nem anyagfüggő, nem vár el költséges ajándékokat, akkor is SZERET, ha csak érzelmi odaadás a jutalom. A SZERETET jelképes kenőanyag. Az ember, aki őszintén SZERET, azt e SZER –, e jelképes kenőanyag – teljesen áthatja, minden TETTét gördülékennyé teszi. Érzelmi SZERveit ezzel eTETi, ez élTETi őt, ezt minden TETTében látTATja, mert e SZER minden TETTét átITATja, és nem ismer leheTETlent ennek kimuTATásában. Aki igazán SZERET, betöltendő vágyaiban is önzetlen, sosem zárja ki abból azokat, akikhez őszintén, tiszta szívből vonzódik. Aki igazán SZERET, nem kürtöli szét segítő jóTETTeit, nem ez a célja, mert aki igazán SZERet, az SZERény.

/*/A fogalom körülírásában szerepet kapnak az SZ.R – R.SZ gyök hangváltott alakjai. Elsősorban az r > l váltás, de az sz > c is. exportsi�4�v