A SZÉKELYEK ide-oda költöztetéséről

Kétféle emberi elmélet van: Ami már megdőlt, és ami ezután fog megdőlni! Ez érvényes sok tudákos megállapításra is a népek eredetével kapcsolatban. Érvényes a székelység ide meg oda költöztetésével kapcsolatban is. Valakik úgy nyilatkoznak erről, mint tény.

Mintha talán Székelyföldet keresztül kasul felásták, feltúrták és nem találtak ősiségre való nyomokat.A székelyek itt voltak a Kárpát-medence egész területén. Idővel a beérkezők az ország középső helyein települtek le, összeolvadtak a helyi néppel, és a székelység kis szigetei maradtak fenn, majd eltűntek, összeolvadva a tömbmagyarsággal.
Csak a mai Székelyföldön maradt meg egységesen e nép. Semmilyen okirat nincs egy olyan hatalmas tömegmozgatásról, mint amilyen székelység tömeges költöztetésével járna.  
A SZÉKely névben benne rejlik a SZÉKes, avagy letelepedett nép jelzője. A magyar királyok soha nem vonták kétségbe e nép jogait. Csak a Zápolyák, Báthoryak törtek irigyen e szabadságot szerető népre. A magyar királyok nem költöztették el ősi örökös szálláshelyeikről a székelyeket sehová!  
A magyar nyelv nem hazudik. Nem emberi elméletek nyomán épült fel. A nyelv őrzi a népek neveit, melyekben jellemzőik belesűrítve állnak. Azok a népek, melyeknek nevében jelen van az SZK kötött mássalhangzó-páros, SZoKásaikat őrző SZéKes népek voltak, és csak maguk elhatározásából változtattak szálláshelyet, valamilyen életbevágó kényszerítő okból.Ilyenek az ertuSZK, baSZK, gaSZKKon, SKót és SZéKely.
Ezek saját telepeikről kimozdíthatatlanok voltak, akkor is, ha elnyomóik kipusztításukra törtek, ma is híven őrzik SZoKásaikat, SZorgalmasaK, SZabadságszeretőK.  
Idővel még előkerülnek ezt az állandóságot igazolandó bizonyítékok.Addig mehet a székelyek ide-oda telepítgetéséről szóló toroköblögetés.