A SKARLÁT szín megnevezésének eredete

SKARLÁT – Skarlátpiros. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < perzsa < arab < görög] A SKARLÁT szó elemzésekor úgy érezni, hogy ez a szó töredék, és az eleje hiányzik, vagyis leharapott szóvég jelenség. Elölről elmaradt a vörös szín neve, csak a szóvégi S maradt: vöröS.

Idáig jó volt az okfejtésem, de innen más elemzési irányt követtem. Kiderült: tévút volt. Ugyanis, nem vettem figyelembe a szóban jelenlevő – az RL kötött mássalhangzó-páros körüli – értelemadó hangnyaláb jelentését: skARLÁt. Ezek – a párosok körül kialakuló hangnyalábok – mindig fontos értelmet visznek be a kifejezésekbe. Az RL körüliek egyik fő jelentése: folyamat megszakítása, egy útvonal elvágása, gátolás, megállítás, és az előálló jelenséget is leírja. Egy úton való addigi zavartalan haladást kORLÁttal leállít. Akár a szél útját elvágó vitORLA. A kORLÁtnál tORLÓdás alakul ki. A kORLÁt felállításának oka lehet: büntetés, megtORLÁsa egy tettnek.  

Elvágja egy terület jogtalan bitORLÁsának lehetőségét. Aki az embert teremtette, s számára a nyelv építményét, annak szerkezeti vázát megalkotta, a történelem folyásának bizonyos irányt szabott – olyan szabályokat alkotott, amelyek nem áthághatók. Tetszik vagy nem tetszik, de ez is jelen van abban a mai magyar nyelvben, amely egyenes vonalon örökölt minden jellemzőt az ősi, eredeti nyelvből. Csak a szókincs egy része távozott az utódnyelvekbe. A magyar nyelv kifejezései őrzik a történelem elhazudott titkait! Nézzük meg, mit ír a CzF Szótár a SKARLÁT szóról: „[…] persában szakár, vagy szikár, vagy szukár Vullers szótára után am. carbo, pruna ardens, mely egyezik a magyar szikra szóval. E szerént skarlát eredetileg úgy látszik tűz- vagy lángpirosat jelent.” Kiem. K.S. Az emberpár az Édenből kiűzetése után, teremtője kORLÁtot állított, elvágva a visszatérés útját. Teremtés Könyve, 3: 24-ben írja: „És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kérubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.” Ez a „lángpiros” volt a kORLÁt, a vöröSKORLÁT, a SKARLÁT szín. Az SK páros a biráSKodó szó tengelyében áll.   Ez a szó eredetének története. Nincs más, tetszik avagy nem, ezt mondja a NYELV! A vörös szín a mai napig a „megállj” jele.