A  római hitvilág istenségei

A  római hitvilág istenségneveinek értelme, mondandója, jelentése is magyar gyökelemzéssel fejthető meg.

JUPITER a JÓ PÁTER, azaz JÓ ATYA, de a név hangváza alapján, hiedelmük szerint lelkük mennyekbe felemelője, RÖPÍTŐJE lehet.

JuPiTeR – Jó PáTeR – RöPíTőJe hangváz: J-P-T-E-R – J-P-T-E-R – R-P-T-J.

Ugyanakkor a JÓ PÉTER, azaz JÓ SZIKLA név is kiolvasható belőle.

JuPiTeR – Jó PéTeR hangváz: J-P-T-E-R – J-P-T-E-R.

Talán ez okból lett Szent Péter, a Róma védőszentje később, a hatalommal megalkuvó kereszténységben, holott semmilyen szemernyi valós, igazolható történelmi bizonyíték nincs arról, hogy Péter apostol valaha járt volna Rómában.

 

MINERVA istenségük nevét az etruszkoktól örökölték meg. Ott MNRV hangvázzal volt jelen, és a kézművesek védő istene volt. Megfejtése: valószínű MANRÓVA. Az etruszkok kitűnő kézművesek voltak. Az ősnyelven MAN = kéz, amely RÓVA dolgozik. Vagyis a KÉZzel, MANnal ROVÓk, alkotók istene.
Ebből módosult a latin nyelvben MINERVA alakra.

MiNeRVa – MaNRoVó hangváz: M-N-R-V – M-N-R-V.

 

MARS a háború istene, aki életeket MAR halálra, azaz MARÓS, és erőltetett MARSban, menetben hajtja katonáit.

MaRS – MaRóS hangváz: M-R-S – M-R-S.

 

VÉNUSZ neve az ősi ÉVA, ENÉ és a NÁSZ, SZÉN, azaz tűz, fényesség, valamint  SZÜN = kebel, tej jelentést hordozza.

E nevekről, megfejtéseikről egész tanulmányt, sőt szótárkönyvet lehet írni.