A Révai Lexikon Kacinczyról kendőzetlenül

„Reformjában volt egyoldalúság és túlzás: … nyelvben és stílusban sok idegenszerűséget honosított meg; nem becsülte meg eléggé a régi magyar hagyományokat; lenézte költészetünk népies elemeit. E túlzások ellen már életében föltámadt a reakció, s későbbi nagy íróink szerencsés tapintata következtében Kazinczy reformmozgalmának káros hatását mind teljesebben kiküszöbölte* az irodalom;”                                *Az eredeti szövegben: „kiforrta”