A nyelvek anyja

A magukat nagy nemzeteknek nevező népek nyelvészei sajnálatos tévedésben vannak abbéli erőlködésükben, hogy az ő nyelveiket próbálják „beöltöztetni” az ősnyelv egyenes ágú örökösének. A német nyelvészek egy része vért izzadva, nyögve-nyelve akarta, akarja bizonyítani a német nyelv ősi egyenes ág egyedüliségét.

Ám ha komolyan kezdjük vizsgálni a német szavakat, azok gyökszavait, akkor az összesről kiderül, hogy csak a mai magyar nyelven bontható, magyarázható meg. Oly szavak, mint: Zwirn = cérna, Frau = nő, hölgy, Schinken = sonka és mások félreérthetetlen magyar nyelvi jellemzőket birtokolnak.

A ZwiRN RN párosa a magyar céRNa szóban. A CÉ ősgyök, a CÉR gyökszó magyarul a C hang értelméből adódóan vékonyat jelent. Olyant vékony egyedüli szálat, ami fűzhető. A CÉR gyök jelen van a faCÉR, és a kaCÉR szavakban. A FA ősgyök különálló SZÁLfát is jelent. A FA-CÉR egyedülálló személy, aki bizony „fűzhető”. És ki által fűzhető? Akad arra egy KA-CÉR, alkalmi egyedülálló, aki KAp az alkalmon, és CÉRnaként vonzza, fűzi a FACÉRt. Mely nyelven magyarázható a CÉR gyök? Próbálják meg németül is ezt így levezetni.   A FRAU = hölgy is vékony alkat, de az nem derül ki a FRAU szóból. Csak akkor, ha felépítjük a teljes magyar kifejezést, melyből a FRAU szó kialakult. Ez a CI ősgyök, tehát a C hangos ősgyök-sor egyik változata. Milyen a szép hölgy, főleg, ha tetszeni akar? CIFRA! A CI-FRA szóból alakult ki a német FRAU – CI-FRA-U. Bizony.
A SchiNKen NK párosa a magyar soNKa szó tengelyében szintén jelen van. Németül nincs erre magyarázat? Nincs! Mi a  SONKA? Egy CSONKOlt végtag. De az NK páros máshol is ezt az értelmet közvetíti. Mert a röNK is csoNKolt fa. Az NK páros többnyire hiányosságot jelöl a szavakban. A maNKó járási bizonytalanság miatt használatos, aki használja, valamilyen hiányossága van. Aki báNKódik, hiányol valamit, vesztesége volt, és siráNKozik is. Aki töNKremegy elveszíti javait. Ezt próbálják meg németül a SchiNKen szó nyomán így levezetni.

Akkor mely nyelv az eredő? Ezrével lehet bizonyítékokat felhozni! Nincs oly anyaszült nyelvész, aki ezt eredményesen megcáfolja! És nem csak a német nyelv szavai, hanem az összes nyelvek szavai ilyenek! A finn, lapp, manysi és a többiek szintén. De nem onnan ide, hanem innen oda!