A nyelvbonctan munkám végett „agymenés”-sel vádolt meg egy úr

A nyelvbonctan munkám végett „agymenés”-sel vádolt meg egy úr, de nincs egyedül ezzel.
Szeretnék válaszolni neki és a hozzá hasonlóknak.

Arról én nem tehetek, ha valaki annyira korlátolt elme, hogy nem fér bele az agyába az, hogy a nyelv hangokból áll, a hangokból állnak az ösztöni ősgyökök, azokból tevődnek össze a gyökszavak, melyekből összetett szavak épülnek.
Ez az alapfok, amit a józan észnek tudnia kell!
Minden elemzést az alapoknál kell kezdeni, tehát a hangoknál! A hangok értelme a meghatározó egy szó értelmének kialakításánál. A teremtőgyökökben sem mindegy, hogy milyen a sorrend.
Vegyük a K.R – R.K teremtőgyököt.
A K.R a KöR, elől a Kemény, hátul az eRős pöRgőhang. A KöR, KaRika KeRek és GuRul akár végtelenül, megállás nélkül rrrrrrrrrrrrrrrr! ezt mondja a gyökvégi R.
A KöR szó az idomot írja le.
Az R.K gyöknél fordítva van. Miért? Mert az R.K gyök a KöR szó egy máski értelmét rejti magában. A jeképes KöRben vagy különböző kis KÖRökben történő eseményeket, azoknak jellemzőit írja le.
Én arról nem tehetek, ha manapság sokan – nagyképű vélt okosságuktól vezérelten – csak a felszínen szeretnek elsíklani, s nem mélyülnek el az értelem keresésében. „Agymenés”!
Talán a saját fejében kellene rendet tegyen az ilyen ember, mert nagyképűen, bután lehet sértegetni, de ezzel elsősorban önmagát minősíti.
Egy másik „ügyes” ember lekezelően az „akadémiai kánont” dicsőíti.
Hát erről azért már van véleményünk. Az ilyen ember miért jön erre az oldalra olvasni? Ha őt az „akadémiai kánon” kielégíti, arról olvashat dögivel bárhol.

Példának itt egy újabb „agymenés”, a TAKAR szó.
LeTAKAR egykis KöRt. A TAK, TÁK, TÉK = TEvÉKenység, melyet egy kisKÖRben KARral végez AKARattal, miközben leTAKAR. Azaz KARral ráRAK AKARva egy TAKARót.

Vagy: valamit kiTAKARít, beTAKARít.
Nem mindegy a KÖR nagysága és az irány végett (ki-, be-). De egyezik abban, hogy a TAK, TÉKolás, azaz TEvÉKenység egy bizonyos jelképes és fizikai kis, nagy KÖRben történik, AKARattal, KARral végezve, Íves mozdulatokkal (I-t). Aki TAKARÍT az ide meg oda RAK KARral. A beTAKARÍTó a RAKrárba hordja és RAKja RAKásba, RAKATba (rakat – takar) a TAKARmányt.

Urak és Hölgyek! Ha eddig nem tudták volna: a MAGYAR nyelv tudatos terv szerint felépített NYELV! Isteni NYELV!
Most hányingerük van? Egészségükre váljék!

Minden egyes szavát ugyanígy ki lehet elemezni, és minden szava az alkotó hangjaival körülmagyarázza azt, amit a szó megjelenít!
Továbbra is hányingerük van? Váljék egészségükre a továbbiakban is.
Mert tudják meg: az Önök hányingere számomra nem zavaró. Attól az igazság továbbra is igazság marad!
A magyar nyelv pedig megvédi önmagát!
A nyelvbonctan által kiváltott hányingerük annyira érdekel engem, mint … mondjuk – a macskát a … Juliánus naptár szökőév hiánya.

Ha ez a fenti nyelvbonctani elemzés „agymenés”, akkor az egész magyar nyelv is agymenés! De mivel ép elmével készített ésszerű levezetés, így agymenésük Önöknek, az oktalanul bírálóknak van.
A hasmenésre van megoldás … a papír. Agymenésre is, de vigyázzanak, ne kenjék szét nagyon!

Gyógymódnak kell lennie az agymenésre is., de azt ne az „akadémiai kánon”-ban keressék.

Az ellenfeleimet tisztelettel üdvözlöm, az ésszerű érvek nélkül, értelmetlenül gúnyolódókat csak megvetéssel.
Kolumbán Sándor