A nyelv titkokat rejt/frissítve

Amilyen ismereteket a nyelvelemzés nyomán szereztem, azt nem kérkedésből teszem közzé, babérokra nem török, hírnév sem érdekel. Érett férfiként alaptermészetemmé vált a mély igazságérzet, és ebből ered, hogy utálom a hazudozást, hamisítást. Minden más egyéb mellett a vallási alaptételekben, történelmi, nyelvészeti szóeredeztető írásokban lévő hamisításokat, mellébeszéléseket is. Ezeknek tisztásását segíti a soha senki által meg nem hamisított beszélt nyelv, mivel az ember minden tetténél jelen volt, és szavaiban őrzi a történelmi valót.

Közel húsz éve foglalkozom magyar nyelvi gyökelemzéssel.

A beszédhang jelentését, annak bensőnkben, ösztöni késztetésre képzését igyekszem kiismerni minél mélyebbre hatóan a kiindulási szintről kezdve.

A beszédhang, az érzelmeink, érzéseink szóban kifejezésre juttatásának, közlésének legfontosabb eszköze, szóalkotó eleme.

Felismertem meghatározó értelemhordozó szerepét szóindító gyökalkotóként, s így igazolja a szóindító gyökre épülő szóbokor rendszer, mint  a magyar nyelv legfontosabb védelmi tényezője valóságát.

Felismertem a hangcsoport fontos szerepét is a végső értelem kialakításában, mint szóközi gyököket összekötő füzérelem. A szavak hangváza alapján leltem rá a szócsalád jelenségre.

Fontos figyelni a kötött mássalhangzó-párosokra, mivel segítik az ősnyelvi eredetű utódnyelvi szavak azonosítását.

A megnevezések kialakulását is, névadó jellemzőik nyomán, mindezeket hangokra, gyökökre, hangcsoportokra, hangvázakra bontva.

A növények, gyümölcsök nevébe épített hasznossági jellemzőiket: mi mire jó étekként, mely szervnek használ.

Felismertem, hogy a szavak teljesen megfordíthatók, s minden alkotóeleme is, hangonként, gyökönként, hangcsoportonként átforgatható, s így alkothatók ki a szócsalád új szavai

Ezekről bővebben a továbbiakban.

Elképesztő, mily csodásan felépített e nyelv, amely megteremtője, létrehozója bölcsességét hirdeti.

Szerzett ismereteimet összevetem az általam ismert történelemmel és a Bibliával. Eme összevetésből megvilágosodik a kép, felismerhetővé válik sok megtörtént esemény, új, éles körvonalú képeket kapunk róla. Oly közelképeket, amelyeket senki sehol nem említ. Az okokról is szólnak, és fontos tanulságok szűrhetők le azokból.

E nyelv a teremtésről szól, annak erőteljes bizonyítékait hordozza magában. Olyan teremtéstörténeti mozzanatokra derül fény, s olyan megvilágításba helyezi azokat, amelyek héber nyelvi Bibliaelemzés nyomán soha nem jönnek felszínre, de valósak, létezők.
Rengeteg valós tényt nem ismerünk ma még.

Az ok: az ősi írásokat kezdetben a teremtés nyelvén írták meg, ám később nem a teremtés nyelvén tárták fel!

Némelyekről talán tudnak is, ám ha felfedik, akkor át kell írni még a teremtéstörténet néhány alaptételének magyarázatát is! Eljön az ideje. Nem mi döntünk erről, hanem az, aki valaha leíratta a teremtéstörténetet.

Felülvizsgálandó az emberi világ megírt történelme, el kell ismerni a Teremtő Isten létét, a teremtést, mint tényt.

Szemétbe lehet dobni a sok okoskodó istentenyésztő őstörténeti mesét, s vele együtt a kifejlődés elméletet is.
Világosságra
jut a sok sátáni tévtan, és a zsidók elfelejthetik azt, hogy ők a legősibb nép

Szóval sok mindent más nyomvonalba kel áthelyezni.