A NŐELVŰ URALOM

Némelyek azon a véleményen vannak, ha nők vezetnék a világot, akkor minden jobb volna, végre béke lenne.

Volt jó néhány példa arra, hogy nők vezettek országokat. Jobb lett az állapot azokban az országokban?

Egy tehetséges nő képes komoly megvalósításra férfiakkal karöltve. Mert közös tevékenységre teremtetett a két nem.

Azok, akik álmodnak a nőuralomról, talán azt hiszik, hogy a hatalomért való harcban a szelíd családanyák kerekednek felül. Édes álom. A vezető helyekért való harc késélre menő, ahol semmi esélye egy szelíd lelkületű nőnek. Nézzék meg a mai kínálatot, azoknak kínálatát, akik tűz-víz a hatalom élvonalába akarják felküzdeni magukat.

Magyarországon csőstől omlanak szembe az ilyenek.

 

Az ősi nőelvű uralom visszásságairól akkor győződhetünk meg, ha komolyan átnézzük az amazonok korát, viselkedésüket. Egy csöppet sem voltak békések, mindenben úgy viselkedtek, min a mostani feministák is viselkednének, ha hatalom volna a kezükben. Rettenet lenne, mivel akkor is az volt. Olvassanak róluk. Van anyag a hálón, de könyvtárakban is.

Ez az anyajogú berendezkedés néhány évi szösszenet volt, amely az ezer évek tömkelegében mérhetetlenül kevés. Rövidségében sem működött zavartalanul. Persze tupírozzák, tömjénezik, dicsőítik némelyek, csak nincs bizonyíték róla, ami van az meg épp az ellenkezője.

Nem nőnek való, nemhogy a világvezetés, még a családvezetés sem. Nézzenek csak körbe a mostani Európában női vezetés miniszterelnöki szinten, honvédelmi szinten. Keressenek rá, melyik országokban van ez a hangzatos matriarchátus, s adják hozzá a nyomort, amit társadalmi szinten összehoztak most a nagy engedékenységükkel.  Oly szakértelemmel, hogy Európa hamarosan beadja a kulcsot végképp.

A gyakorlat teljesen mást mutat, mint a szépen megszőtt mesék szövevénye. Mindenki foglalja el azt a szerepet, amelyre a legalkalmasabb teremtett alkata révén.

A nő utolérhetetlen, nélkülözhetetlen a családi otthon kialakításában, az otthon melegének megteremtésében, a háttérből képes a férfi erejét tízszeresére emelni, de a vezetői szerepbe férfi kell. Férfi a talpán. A nő testi alkata, gyöngesége nem helyettesítheti a férfit.

Csak maradjunk az otthon melege fogalmánál. Az asszony gyújt tüzet, amellyel meleggé, otthonossá varázsolja a légkört. A fásládából veszi a tűzgyújtóst, és a hasábfát. De ki megy el az erdőbe, kivágni a hatalmas fát, feldarabolni, hazaszállítani, és felaprítani tűzre készen?

Kell erre a férfi? Igen. Megfagyna a család asszony, gyermek, ha nincs férfierő? Biztosan, vagy legalább is nyomorogna. Akkor milyen hatékony családfői tekintély a gyönge asszony, ha nem tudja beszerezni, ami szükséges?

Ja, persze a nőelvűségben a férfi csak szolgalegény, s tegye oda az erejét, hogy az asszony tudjon kormányozni. Ezt megteheti egy málészájú férfivel. De aki FÉRFI a talpán, és van benne önbecsülés, azzal nem.

Olvassanak a női uralkodókról, nullák voltak mind, a férfi szerető nélkül! A férfi, a szerető volt az, aki helyettük minden uralkodói tekintélynek érvényt szerzett.

  1. Erzsébet szeretői erejével maradhatott trónon. Katalin cárnő szintén. De rákereshető a történelemkönyvekben, találni még példát bőven. Kleopátra nulla volt Cézár majd Antonius nélkül, Nofretété szintén.

A nőuralom előnyeiről meggyőzhető az, akinek nincs ismerete, vagy némely lelkendező anyámasszony, nyimnyám férfit. Ám, akinek van ismerete, rálátása a múltban történtekre, azt biztosan nem.

Sajnálom, hogy némelyek annyira belehajszolják magukat a bizonyíthatatlan dolgoknak a tűz-víz elfogadtatásába.

Az amazonok korai, ősi – mai nyelvezettel: feminista – női csoportosulás. Elismerendő, hogy a nőelvi társadalmakat a durva férfi magatartás serkentette életre. A nők megunták a durva bánásmódot, és így kívánták megalázni a férfitársadalmat. Az anyaelvű társadalmak harcosai voltak az amazonok.

Mivel a női nemnek teremtésileg nem ez volt az eredeti rendeltetése, így hamvába holt, magzatvizébe fulladt ősi kezdeményezés. Ha képet akarunk az amazonokról alkotni, akkor a mostani feministákat kell megfigyelni.

Az amazonok a férfiakat csak kanként használták, utána leölték. A született fiúgyermekeket szintén. A harcban irgalmatlanok voltak, könyörtelenül, állatiasan felkoncolták a legyőzött férfiakat, nemi szerveiket megcsonkították.

Ha a világon eluralkodott volna a nőuralom, akkor ma ott tartanánk, hogy a teljesen nők által lakott helységekben lenne egy néhány férfiből álló kantelep, egyféle bikaistálló, ahová párzásra behajtanák az anyák leányaikat. A sárló, pározni kívánó nők is bejárnának oda.

A feministák a született fiúkat kiválogatással nyilvánítanák kanként megtartásra alkalmasnak, s a selejtet megfojtanák. Idővel a kivénhedt kanokat, bikákat is leölnék. Ez volt a gyakorlat az amazonoknál. A minta adva van.

Ez volt a „békés” nőuralom, amelyért ma némelyek rajonganak. Ha nem hihető, olvasson utána. Aki ezeket dicsőíti, nem tudja, mit beszél. Figyelemre méltó párhuzam: a történelmi középkor-újkor határán, némely – úgymond – felvilágosult (illuminati) világnézetet vallók részéről, erőszakos életellenes behatolás az emberiség életterébe, társadalmi rétegei közé. A teremtés céljától eltérő, rendeltetésellenes – a család, egyén, sőt az egyén emberi testébe is – behatoló beavatkozás.

A francia feministák nemrég ujjongva ünnepelték, hogy a spermabankok által lehetővé vált a férfiak teljes kiiktatása a megtermékenyítő folyamatból.

Kínában egy klóngyár alapjait fektették le.

Az irányelv neve: mazon, mason. Ez sokatmondó, mivel a nyelv nem enged értelmetlen kifejezési párhuzamokat.