A MUSZÁJ szónál kialakult vitával kapcsolatban

Tisztelt Olvasók!
A MUSZÁJ szónál kialakult vitával kapcsolatban szeretnék szólni néhány szót. A magyar nyelvet senki nem tudja megfejteni, ha nem a teremtéselmélet ösvényén közelíti meg, és akiben nincs meg a felsőbbség iránti tisztelet, alázat. Senki! Mindennemű gőg, nagyképűség elvetendő, s csak aprólékos, türelmes, lépésről-lépésre végzett munka hoz eredményt. Személy szerint csak azt könyvelem el igazolt tudományos tételként, amit száz vagy ezer megismételt kísérlet is bizonyít. Ebbe csak a valós, azaz reáltudományok illenek bele. A többi szemfényvesztő, „tudományos” szenttehén fosadék. Tetszik, vagy nem tetszik sokaknak, de a világmindenség önmagától létrejöttéhez még több hitre van szükség, mint az Isten általi megteremtéshez. Az ez irányú úgynevezett „tudomány” sarlatánjai több mint kétszáz éve még egyetlen megismételhető kísérlettel sem bizonyították be állításaikat, pedig minden eszköz kezükben van a világ leghíresebb, legellátottabb kísérleti laboratóriumaiban. Nem tudtak létrehozni egyetlen olyan élő sejtet, amely osztódással ismétli, másolja önmagát. Kiderült, hogy az egész ágazat suszterszintű (nem cipészt írtam). A teremtéselmélet szerint minden faj egyszerre tűnt fel, s esetenként hirtelen tűnt el. A fajok közt áthidalhatatlan mélység van, nem léphetik át azokat, nem fejlődhet ki egyikből egy másik faj. Az ember nem kifejlődött, hanem hús-vér testben megteremtetett minden adottságával köztük beszédképességével, -készségével, és örökítő sejtjeiben mai napig jelen van a nyelvszerkezeti váz utódaira átörökíthetően. Akinek nem talál nézeteivel, az olvassa Darwin kifejlődéstanát a maga közel 800 (nyolcszáz) feltételes módban megírt „sziklaszilárd tudományos” tételeivel. Vagy tájékozódjon a Darwin elméleteit utólag igazolni igyekvő csalássorozatokban, amikor a gipszet csonttá nyilvánították némely – tudományos doktori fokozattal bíró – „tudósok”. Tehát aki a mai tudományosságot hiányolja, az én nyelvfejtési módszeremből, annak nem kell mást tennie, olvasgassa a nyest.hu tanulmányait, amely az Akadémia kiadványa. Mindig igyekszem az összes fellelhető bizonyítékot megtalálni a nyelvben állításaim igazolására. Ennek ellenére előállhat olyan helyzet, amikor hiányosság észlelhető a magyarázatban. Ha valaki figyelmeztetett, és utólagosan átnézve igazoltnak láttam, akkor változtattam. Nem voltam, nem vagyok elutasító, nagyképű senkivel. Nem olyan rég egyik olvasó, Török Levente Béla a HISTÓRIA szónál a HŐSökre hívta fel a figyelmemet, ami valahogy kimaradt. Szintén egy kimaradt szóra Miriszlai Miklós figyelmeztetett. De fel sem tudom sorolni kapásból azokat, akiknek kiigazító szavait figyelembe vettem: Nagy Brigitta, Forró Imre, Kozma Andrea, Kevés János, Birinszki Judit és még mások is. Gabriella Vento a hawai nyelv ősnyelvi ómagyar eredetű szavai, Burján Emil és mások segítsége. Itt és most mindenkinek megköszönöm értékes tanácsát. Nem vagyok hajlíthatatlan, de… Nem vagyok hajlandó feladni azt, amiről több oldalról is bizonyítékokkal rendelkezem, csak azért, mert valaki világnézetei okán nem bírja elfogadni. Az maradjon az ő gondja. Annyi világnézet van, ahány ember, de igazság csak EGY van. Tisztelettel üdvözlöm minden olvasómat, Kolumbán Sándor.