A MAGYAR nyelvről

Eszembe jutott egy érdekes dolog, és hogy milyen segítség a kötött mássalhangzó-páros némely homályos dolgok tisztázásában. Még tán a ’70-es  években egy magyar képes folyóiratban olvastam egy nyelvész írását, melyben valakit „helyreigazított” téves megítélésért.

Arról írt, hogy a magyar helységek nevében a FÜRED nem azt jelenti, hogy ott fürdő is volt, van, hanem FÜRJEK azon a környéken való jelenlétéből ered a név.. Mert ugyebár az túl egyszerű és kézenfekvő volna, hogy fürdőre következtessünk. Szerinte. A hivatásos nyelvészek szeretik bonyolítani a nyelvről szóló magyarázatokat, mert így teszik magukat fontossá, nélkülözhetetlenné. Pedig a nyelv a legegyszerűbbek közé tartozó minden nagyszerűsége mellett, hiszen egyszerű hétköznapi emberek építették fel évezredeken keresztül egy fia nyelvész nélkül, csak a génjeikbe épített szóalkotó képességeik használatával. Már akkor bűzlött nekem a magyar nyelvészetben valami, bár nem volt elég ismeretem, de éreztem, hogy ez nem igaz. Ugyanis mindenhol ott van FÜRED név, ahol valaha lehetett, vagy most is van FÜRDŐ. A kötött mássalhangzó-párosok felfedezése után visszaemlékeztem erre, és elemeztem a FÜRJ és FÜRED szavakat.
A FÜRED a FIReg, FORog, FÜRög szóalakokkal a F.R gyökből indul.
A FÜRJ – bár az is FIReg-FORog – de a F.R gyökhöz csak másodlagosan kötődik. Itt ad választ az RJ páros. A FÜRJ meghatározása: FŰben ReJtőző madár. Aki ismeri a FÜRJ életterét, életmódját, az tudja ezt. Az egyszerűsítési módozatokat mindig kihasználták a nyelv beszélői, így aztán rövidült a név. Lett FŰREJ, majd FÜRJ. A párosok hangkieséssel képződtek a nyelv egyszerűsödése folyamán.
Itt sem kell megfeledkezni a legkevesebb HÁROM névadó jellemzőről, melyek:  a FIReg-FORog-FÜRög a FŰben ReJtett fészke, fiókái körül. Szinte többet JáRkál, mint repül. De FÜtyülő hangra geRJedő (pitypalatty), s mint a gerlének, az ő hangja is páRJának szóló szerelmi hang.  
A mai hivatásos nyelvészek már nem tudják eladni hamisítványaikat azoknak, akik képezik magukat a valós nyelvismeret terén.  
Mert az egész mai hivatalos nyelvészet becstelen hazugság, a magyar nyelv lealázó csúfolása!