A MAGYAR NYELV SAJÁTOS MONDATÉPÍTÉSI KÉPESSÉGE

A magyar nyelvben a szavak sorrendje a mondatokon belül tetszés szerint változtathatók. A folyamatosság, zökkenőmentes gördülékenység, folytonosságra képesség, szavak sorrendi felcserélhetősége jellemző. Ez szövegszerkesztésnél vehető észre. A magyar nyelvben a mondatokat alkotó szavak felcserélhetők a mondanivaló megváltoztatása nélkül. Az lesz a mondatkezdő, amit ki akarunk emelni. Az alkotó szavak felcserélése nem változtat a mondat alapvető értelmén, csak árnyalja, vagy a kezdő szóval különböző vetületeit emeli ki a mondandónak.

Az alábbi öt szóból álló mondattal a mai magyar nyelven annyi változtathatósági lehetőség van, mint öt számjegyből összeállítható változatokkal, legkevesebb huszonöt változat (telefonszámok példája), aztán tovább a végtelenig. Ez a nyelv szavainak Rubik kockaszerű átforgathatóságát, átrendezhetőségét igazolja. Tegyük rá a szavakat képzeletben egy-egy kockára. Előbb a mondatkezdő alany változatlanul helyén marad.

Azzal kezdem, amit az egészből kiemelni akarok. Azt teszem kezdő szónak.

Előbb a gyerek, mit alany. Majd az időpont: reggel. A cselekmény milyensége: sietve. Aztán a cselekmény: megy. Végül a célirány: iskolába.

 

A gyerek reggel sietve megy iskolába. – A gyerekről van szó.

Reggel a gyerek megy iskolába sietve. – Az esemény reggel történik.

Sietve megy reggel a gyerek iskolába. – Sietve nehogy elkéssen.

Megy a gyerek sietve iskolába reggel. – Megy, halad

Iskolába megy reggel sietve a gyerek. – Iskolába siet.

 

A kezdő és befejező szót változatlanul hagyva, a belső három szó helycseréjével:

 

A gyerek megy reggel sietve iskolába. Mit csinál? – Megy.

A gyerek sietve megy reggel iskolába. Hogyan? – Sietve.

A gyerek reggel megy sietve iskolába. Mikor? – Reggel.

 

Teljesen összeforgatva is még mindig érthető:

 

A gyerek reggel sietve megy iskolába.

A gyerek iskolába reggel sietve megy.

A gyerek sietve megy reggel iskolába.

A gyerek megy reggel sietve iskolába.

 

Kockába építve, minden irányban, átlósan is összhang van, és hátulról  visszafelé is olvasható.

 

A GYEREK      REGGEL           SIETVE            MEGY                ISKOLÁBA.

REGGEL           SIETVE           MEGY                ISKOLÁBA         A GYEREK.

SIETVE             MEGY                ISKOLÁBA    A GYEREK         REGGEL.

MEGY                ISKOLÁBA       A GYEREK        REGGEL           SIETVE.

ISKOLÁBA      A GYEREK        REGGEL            SIETVE             MEGY.

Lehet folytatni tovább a szavak sorrendjének felcserélését. Ha több szóból álló mondat, akkor szintén a szavak számának hatványa szerint. Mindenki megteheti az általa ismert utódnyelveken, de csak azonos szavakkal! Nem azonos jelentésűekkel! Lehet, hogy öt változatnál tovább nem jut, és az is csak előképzőkkel, ragokkal.

Ha azonos jelentésű szavakkal kívánjuk a fenti mondandót kifejezni magyar nyelven, mondatok tízezreit alakíthatnánk ki.

Egy másik példa több szóval:

Kihajtják a tehenet korán reggel a csordába.

A tehenet korán reggel a csordába kihajtják.

Korán reggel a csordába kihajtják a tehenet.

A csordába kihajtják korán reggel a tehenet.

Korán hajtják ki reggel a tehenet a csordába.

Reggel korán hajtják ki a tehenet a csordába.

A csordába hajtják ki reggel korán a tehenet.

Hajtják ki reggel korán a tehenet a csordába.

A tehenet a csordába hajtják ki korán reggel.

Korán reggel hajtják ki a csordába a tehenet.

 

Annyi változat hozható létre, mint a telefonszámokkal*.

Ez csak a teremtés tökéletes nyelvének sajátos erénye. E megoldásra egyetlen utódnyelv sem képes!
————————
Összehasonlításként: a ’60-as évek elején Brassó telefonhálózatának a hívószámai 5 (öt) számjegyűek voltak, és  tízezer körüli volt a készülékek száma.