A magyar nyelv nyelvtana

A magyar nyelv teljesen más rendszerű nyelvtant igényel, olyant, amely figyelembe veszi sajátos szerkezeti felépítését.
A magyar nyelv a hangok, ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok, mint értelemhordozó elemek összességét felölelő, azokból füzérszerűen összefonódó szerkezeti vázra épülő nyelv. Nyelvtana, nyelvszerkezeti elemzése csak ezekből kiindulva épülhet, ezek figyelembevételével alakítható ki.