A Magyar Értelmező Kéziszótár hazug állításai a magyar szavak eredetéről – AKAR, AKARAT

AKAR, AKARAT – Szándékozik, készül valamit tenni. Szándékos, tudatos [MÉKSz szerint: ? finnugor] Az  AKARAT leghatározottabb, legkifejezőbb magyar szavak egyike! Első és köztes hangként a leghatározottabb rámutató hang van jelen, az A hang. Az alkotó mássalhangzók a legkiemelkedőbb emberi hangok: a legKeményebb K, a legeRősebb R, és a Távra is utaló, alkotásra, tettre rugalmasan pattanó, teremtő T. Az, hogy a határozottan rámutató A hang áll minden hang előtt – AK-AR-AT – erőteljesen hangsúlyozza a jelenlevő mássalhangzó mögött rejlő értelem szerepét. AK: kell a hatékony ék, kőkemény hatás. AR: a mindent elsöprő erő, mely tarol, sikert arat. AT: tüzesen kattan, pattan a teremtésre, tettre kitartóan a táv befejeztéig. Az  AKARAT a legerősebb mozgató hatás, és ezt a részvevő hangok sugallják is. Ezekkel a hangokkal fejezi ki a magyar nyelv az életfenntartáshoz szükséges legfontosabb alaptevékenységeket:  ARAT,  TAKAR,  RAKAT,  RAKTÁR és az eszköz –  KAR. Ha megfigyeljük, ezek a legfontosabb tevékenységeket leíró szavak az  AKARAT alkotó hangjainak átrendezésével jönnek létre, és az A hang mindenhol hangsúlyos rámutató. Ez így, ezekkel az erőteljes hangokkal, ilyen összefüggésben, és ilyen hangcserés átrendezéssel, ily döbbenetes eredménnyel, hogy mindig értelmes szót adjon, egyetlen nyelvben sincs jelen! A különböző tevékenységeket leíró szavaknál a mássalhangzók helyezkedése változik azok szerint, mit jelenít meg a szó. Az  AKARAT jelentése:  AK, ék, vagyis kemény ráhatással  ARAT, beTAKARítja a számára szükségeseket. Az arat esetében – munkavégzésről lévén szó – az a az r-re mutat, s az erő elsődleges szükségességét emeli ki. A takarnál a t-re nincs határozott rámutatás, mivel ez terület, tér, melyről a begyűjtés folyik. A k ék, behatolás a learatott termény közé kézzel, KARral. Tehát felkarolni, nyalábolni (nyaláb – bála ) karral (erősen). Majd fordított művelettel kiengedni a karok közül, és itt a gyök is fordul: leRAKni egy helyre, rakatba. (rakat, Erdővidéken a kévekalangyát ma is RAKÁSnak mondják.) Innen a RAKáS biztos helyre viendő, ez a biztos hely egy tárolásra alkalmas belső tér, a raktár, ahol tárolják, s ahol rakatonként osztályozható. A rakat szóban levő kat gyök jelöli azt, ami megfelelő helyre kattan, illik, talál be, ebből jön az idegen kategória szó, mely elment, megváltozottan hazajött, oly valamit jelent, ami osztályozható, besorolható, vagyis kategorizálható.