A „LEHARAPOTT” SZÓVÉG JELENSÉG (átdolgozva)

A leharapott szóvég jelenséget a pedagógusok jól ismerik. Például, amikor verset, vagy más szöveget rágnak a gyerek fejébe, és ő halkan magában mondja, majd csak az utolsó szótagot, esetleg a rímet ejti ki hangosan.

A gyökfordítás, gyök- és hangátforgatás, a szó teljes átfordítása mellett, a nyelvek szóképzésében létezik a leharapott szóvég jelenség. Ez ősnyelvi örökség, meglehet, már az eredeti nyelvben is akadt ilyen tájnyelvi szóképzés, amikor az utolsó szótagból képez új szót. A teremtés nyelvének rugalmassága valamint ily irányú képlékenysége lehetőséget ad erre is. Az utódnyelvek így örökölték meg az ősnyelv felbomlásakor.

A szavak ily kialakulása attól is függött, hogy egy törzs vagy egy tájon letelepülő népcsoport tekintélynek számító személyisége, személyiségei, egyéniségei milyen szavakat, hogyan használták, mivel a tekintély rendkívüli utánzásra sarkalló erő volt és maradt mind a mai napig. A közösség többi tagja őket utánozva vitte tovább, az utánzás révén végül megragadva többé nem változott.

A szlávos mássalhangzó torlódásokat is ilyen egyszerű jelenség következményének látom, akár a negédes, finomkodó eszező végződéseket.

A gyöknyelvészet alapú kutatás kiterjesztendő ezekre is. Nem nehéz, mert a leharapott szóvéggel ugyanazt az értelmet viszi tovább, alig változik, legfeljebb árnyalatnyi a változás.

Az utolsó szótagból képzés példái főleg a román, de más nyelvben is:

 

piROS ROŞu, ROSe, rouge, red

MÜLT, tuMULTMULT, MULTum, multus, jelentése – sok

ivADék, utÓD – ODraslă, jelentése – magzat, sarj

undOR – ORoare  (rom)

tAPOSAPASă – rálép, ránehezedik, rányom (rom)

PÉS, taPOSás – PAS, PASager – utas, PAŞaport, PASsport – útlevél

taPOSás, POSta – POSt, POSta, aPOStol, ePIStola (küldött levél)

lePELPERdea (l>r), jelentése – függöny (rom)

lePEL PIELe, PELe, jelentése – bőr

rePES PASăre, PASaro, PAXaro – madár

özVEGYVĂDuv/ă, VEDova

őSZENSENator – a vének tanácsának tagja

voNUL, elNYÚLón – LUNg, LINia, hosszanti

áll, taPOSPOSt – állás

jarGAL – aGALe – lassan sétál, GYALogol

guRUL – RULant – gördülő

paTAK TECuci – ukránul: TECuci: paTAKocska

doBOZBOXă – elkülönített hely, láda, doboz

aDATADATA – keltezés

emelET ETaj – rátÉT

nyarGAL – GALop

doLOGLUCru

ba – bau – CĂlău

laKÁSCASa – ház

kalMÁR MERcant/il – kereskedői kalmárszellem (MERkel = tágra nyitott szem, száj, székely tájszó)

kapaRÁS RAŞchetare

vaKAR – sCARpină

ZELZEL – túlbuzgóság

nyuGALMi – CALM – nyugalom, g>c (k) hangváltás

oroszLÁNLION, LEON, LEU

betEGaEGer, latin

helyZETSITuaţie

deSZKASCÂndurâ

ifIUvenis … és még sok ezer hasonló, csak rá kell keresni.

De lehet kutatni tovább.