A legKeményebb hang: K és társai

Egy zártoldalon tettem közzé, de gondolom, másokat is érdekelhet:  
Az IK is három névadó jellemzőt hordoz. 

IK személy: én egy IK vagyok, te más IK vagy. IK mozgás: IKlatok, így vagyok. IK személy, de szám is: Iktatják egy szám alatt. Ameddig IK vagyok, addig IKlatok, és ameddig élek, addig IKtatva is vagyok. Amikor már nem vagyok egy IK, sem más IK, akkor többé nem IKlatok, végleg kiIKtatnak, és már nem számítok. Az IKes ígéket ebből a szempontból kell elemezni.  
Még hozzátenném, hogy a vagyOK, élEK, számítOK, de minden egyes szám első személyi K hanggal végződő ige, abban a K hangban a személyről szól. Tehát elvben azok is IKesnek számítanának. Így hát az IKes ige osztály, mint olyan nem körülhatárolható, mivel a többi hangzó is jelen van a személy cselekvésének leírásában, kifejezésében. Ha jól meggondolom: IKes igék vannak, és még sincsenek. Fából vaskarika.
———————
A K hanggal kapcsolatban: Van három hangunk: egy Kemény, egy eRős, s egy paTTanó TeTTrekész. Van egy határozott hangzónk: A. Ez a HAngudvArház nAgyAsszonyA.  
Ezek alkotják az AKARAT szót.  
Az AKARAT személyről szól. CSAK emberről. Belső indíttatású, tudatos szándékról. Tettek soráról, s ez addig tart, ameddig él.    
IK (személy) ER (erő, energia) IT (tett) = IKERÍT azaz sorozatban végzi alkotó munkáját, amely magán viseli az alkotó sajátos kézjegyét. Az ENERGIA is ősmag(yar) eredetű szó: ÖN ER (erő) GIA (dia, gya = munka, kifejtés, gyártás )