A latin nyelvek rendszertelensége

De a többi nyelvcsaládok is épp ilyen rendszertelenek Például vehetjük a ter, tér gyökhöz kapcsolódó magyar szóbokor néhány vál­tozatátaz olasz nyelvben:

tér – piazza
térség – spazio terem – sala
teremtés – creazione
termény – prodotto
termékeny – fecondo
termés – raccolto
természet – natura
termőföld – humus
terület – area
területi – teritoriale

A magyar kifejezések, mint az egy anya szülte gyermekek, alapvetően hasonlítanak, gyökük ugyanaz.
Az olasz megfelelőikből viszont kettő sem egyforma.

Egyazon fogalomkörhöz nincs közös gyök.
Ugyanazok a szavak románul:
tér – piaţa
térség – spaţiu
terem – sală
teremtés – creatură
termény – produs
termékeny – roditor
termés – recoltă
természet – natură
termőföld – pământ
terület – teritoriu
területi – teritorial

Itt is hasonló a helyzet, csak a terület és területi szavaknál adja az egy­forma, ősnyelvből örökölt gyököt.

franciául: tér – place
térség – espace
terem – salle
teremtés – creation
termény – produit
termékeny – produition
termés – récolté
természet – nature
termőföld – terroir
terület – territoire
területi – regionale
Mindhárom nyelvben rendetlenség, összefüggéstelenség.
A tér és a vele összefüggő fogalmaknak csak magyar nyelven van szó­bokra.