A kutatásaimról

Én a nyelvben, a nyelv alkotó elemeiben, szavaiban, a szemenként szedhető valót, a nyers, pőre igazságot keresem, amelyre még nem rakták rá a – rejtélyes, titokzatos, sejtelmes, és titokzatos elvontsága végett nehezen érthető, felfogható, kínos nehézséggel magyarázható – művi sallangot.
Annak az embernek a gondolatvilágába próbálom beleélni magam, aki először találkozott a jelenséggel, és a legegyszerűbb ösztöni ősgyökkel válaszolta meg a képben, hangban, ízben, illatban, érintésben kapott hatást. S ezt teszem a legőszintébb alázattal, tisztelettel az iránt is, aki az embert s a nyelvet alkotta.
Fejtegetéseimben egyszerűségre, közérthetőségre törekszem, mivel egyszerűen gondolkodó emberek számára készülnek. Az őszinte egyszerűség kizárja a mesterkéltséget, de nem jelent kezdetlegességet, alacsonyrendűséget, és fejletlenséget sem.