A KAR szerepe, de mit jelent a va, csi, ta?

Kaptam egy érdekes, értékes kérdést levélben, s arra feleletként írtam az alábbiakat, bár itt még bővítettem. Gondoltam, közzéteszem, mert másokat is érdekelhet. „Három ige: vakar, csikar, takar. Mindegyikben logikusan szerepel a” kar” szó,, de mit jelent a va, csi, ta? A ta szót ő ad némi információt : tapos, talaj, stb. Ha a ta tő te változatát is nézzük, ott van a teker, teper, stb. A te szó a japánban kéz.” Kiem. K.S.

Az utódnyelvekben jelen levő hasonló értelmet hordozó gyökök, bizonyítékai az ősnyelvből, a teremtés nyelvéből eredésüknek. A T hang a TeTT, Tudás, TiTok, Terjedelem, TermészeT stb. kifejezője. A Takar szó is idesorolható. Kezdetben a T, K, R hangoknak nagy szerepe volt a tevékenységek szavakban megjelenítésében: TáKol, TéKol, TaKar, TuKmál. De TöKöl is, azaz Tervez, Töpreng, Tapog stb. Azon TöKöl, Tervez, Töpreng, Tapog, hogy TöKéletest, életrevalót alkosson. A leghatározottabb magánhangzóval, az A hanggal épül a fent említett K,R,T hangokból az AKATAT szó. Az aKaRaT rendkívül szükséges a TaKaRó, beTaKaRíTó műveletekhez. Az aKaRaT, KeRíT, TaKaR, KoToR, KeReTbe, RaKaTba RaKTáRoz műveletek elvégzéséhez kell az eszköz. Az első ember a TeTTeket előbb a TENYérrel, a TÉNYeket elkövető eszközével hajtotta végre. Aztán rájött, hogy hatékonyabb, ha KARját is használja. A CSEKély súlyokat TENYérrel CSUKlóból emelte, de beTAKarítani, betaKARítani már szükség volt a KARra, nagyobb mennyiséget felKARolni, nyALÁBolni, ölnyi BÁLA mennyiséget vinni. A nyALÁB – BÁLA fordítás mutatja, hogy ez sem német szó. Kezdetben a BOT volt a legfontosabb eszköz. Azzal KoToRta ki a gyöKeReKet a TAlajból. A BOTot TENYérrel, a TÉNYeket elkövető eszközzel fogta keményen. Ma is a BOT a legfontosabb kézi eszköz a mezőgazdaságban. A BOT végére idővel fémvégek kerültek. A kaszával nagyot KeRíTve lehet vágni a vékony növényt, A KaPával odaKaPkodva KoToRni a TAlajt. A GeReblyével GöRöznyölni, a LaPáTtal ásni, LaPogatni, PALLni, LAPjával ÁTrakni, átRaKni. E szerszámokhoz már a TÉNYelkövető TENYér mellé az aKARat vezérelte KAR is kellett. A TENYérrel, teNYÉRrel és KARral végrehajtott TÉNYek nyomán került NYEReség a teNYÉRbe és étek a TÁNYérra. Az M hang is megjelent: MóKol, MáKol, MuKál, mert csak akkor van MÁKja, azaz szerencséje. A taKAR szóban már utal a munkavégző KARra is. A taKAR – RAKat fordítás mutatja, hogy KARral RAK. Amit rosszul RAK el, az KÁRba mehet. „A te szó a japánban kéz.” Gondolom a TEnyér, teNYÉR mint a TEttek, elköveTŐje, a NYEReség megTEremtője értelmét hordozza, csak ők erre nem tudnak magyarázatot adni. A CSI ősgyök CSElekvés, CSÁpolás, CSÁrogás, CSÜtölés, CSÍny, CSOda stb. mindannyi a munkavégzéshez kötődő, de jelent szépítést is a dikiCSEl, CSInosít, s játékot a CSIntalan szóban. A VA ősgyök teremtésre is vonatkozó, de jelent kedVElést, élVEzetet is. Isten személyes neve: VAN. Ő, akinek JÓsága, JAVa, JÓHAjlama VAN: JOHAVAN. A teremtést a FANon át folytatja. A FAN = ágyék. Az ember sokasítása FANon át történik. Így döntött erről VAN, és így VAN ember a Földön. A VAkar szó fordítható: VAKAR – KAVAR és forgatást, RAVASZ (cs > sz) CSAVARos megoldást is jelent. A változataiban is: CSAVAR, FACSAR (v > f), VARSA, VARKOcs és más szavakban. A magyar nyelv, a MA IS ÉLŐ ŐSNYELV, a teremtés nyelve. Erről szól a több mint egy évtizede készülő szótár, vaskos 1750 oldala, s amely a kiadás vajúdási szakaszában van. Nehéz lesz kiadni, mivel hatalmas összegbe kerül a nyomdaköltség. De reméljük sikerül.