A KAM gyök takar, borít, fed értelme

KAMION – Távolsági áruszállításban használt nagy zárt tehergépkocsi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A KAM gyök ez esetben a zártságot, takarást jelenti, ami a KAMION legfontosabb jellemzője. Az M hang, az AM, ÁM sokasodás, nagy MEnnyiség. Az IÓ kötött magánhangzó-páros, az észlelt kellemes benyomásra ösztönből feltörő hang (ió = jó!). Ez esetben a célnak megfelelő jármű minősítése.  

KAMPÁNY – Társadalmi, politikai célt szolgáló, gyorsított ütemű alkalmi tömegmunka. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < olasz] A KAMPÁNY a kaláka egy formája, és – bár elcsépelt, rossz szájízt keltő manapság – valaha szép megnyilvánulása volt az összefogásnak. Amint a MEZŐ szavunk a takarást jelentő MEZ gyökből ered (növényekkel borított), úgy volt egy ilyen értelmű szavunk a KAM gyökkel: KAMPA. Az ősmag(yar)-nyelvi eredetét a tengelyében levő MP páros és a vele kialakult AMPÁ értelemadó hangnyaláb bizonyítja. A KAMPA, PAMPA szép nyíltszíni termőterület volt, és megmunkálása összefogást igényelt. A KAM  takar értelme a közös munka által lefödött területre is vonatkozik.   KAMUFLÁZS – Álcázás, leplezés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: francia] A KAM takar (hamu – kamu) értelme nincs egyedül e szóban. Az U, mint mélyhang a kÚt, bÚvár szavakban rejtekhely, de a bÚVó szóban v > f váltással az UF gyököt adja. S MUF – FUM gyök is takar értelmű, bár nincs jelen a mai magyar nyelvben, de fordíthatósága is igazolja ősmag(yar)-nyelvi eredetét. Az FL páros hangjaival alkotható a FaL szó, mely szintén takaró elem. Az F hang váltható a P hanggal, és így a lePLez szóban adja a takarás értelmét. Az ÁZS ősgyök nagyon nagyot jelent. Például: bagÁZS, ÁZSia stb. Tehát ősmag(yar)-nyelvi szóelemekből és annak szóalkotó szabályai szerint jött létre.   Jelen van még a: KAMra, KAMéleon, KAMuka, KÁMzsa, KAMásli és más szavakban.