A HÁTTÉRHATALOM UTOLSÓ DOBÁSA /bővítve

Ahhoz, hogy érdemben beszéljünk e tárgyról, elsősorban leírom: Számomra vitathatatlan valóság a Teremtő Isten létezése, s a teremtés nem elmélet, hanem tény.

Ehhez néhány szó előzetesként.

A mai tudomány által ismert világegyetem becslések szerint 100-800 csillagrendszerből, azaz galaxisból áll, kora – szintén becslés – 13,8 ± 0,2 milliárd év. Eléggé tág határok közti adatok, ami azt jelenti, hogy a tudomány is csak tapogatózik.

A teremtés a vegyi elemek legparányibb élettelen alkotóelemeitől indult, az ATOMból, onnan tovább az összetevők bonyolult szerkezete, majd ebből állt össze a mérhetetlen tömeg, azokból az égitestek, amelyeket keringési pályára állított. Ezekből képezte a naprendszereket, majd csillagrendszereket.

A hatalmas világegyetemben a legtávolabbi csillag – becslések szerint – 9 milliárd fényévre van a Földtől, de vélekednek 13,4 milliárd fényévről is.

A világegyetemben minden pontos idő és tér beállítással, tökéletes egyensúlyban működik.

Akik azt mondják, hogy ez magától alakult ki – bölcs, előrelátó tervek nélkül – az nem tudja, mit beszél.

Amikor Isten a Föld alkotóelemeit megtervezte, akkor olyan anyagokat alkotott, amelyeket később az életformák teremtéséhez is felhasznált. Minden tökéletes egyensúlyban van jelen a Földön, pontosan olyan és annyi mindenből, amennyi kell.

Az élettelen ATOM és az élő SEJT közt van egy hasonlóság.

Az ATOM az élettelen anyag legparányibb eleme, amely ama anyag összes jellemzőit tömöríti.

A SEJT az élő szervezet legparányibb eleme, amely hordozza annak minden jellemzőjét, felismerhető örökletes, továbbadható tulajdonságait.

A teremtési titkokat az ATOM és a SEJT hordozza. Ezeket szabad tanulmányozni, szabad megismerni titkaikat, de feltörni otromba beavatkozással, alapvető tulajdonságaikat megváltoztatni, tilos!

 

A Földön levő életformák is pontos tervek szerint épültek fel a Földet alkotó élettelen elemek alkotóanyagaiból, mert azokból is kellett táplálni a felületén élő élőlényeket. A növények felszívják a talaj elemeit, szerves anyaggá alakítják, és táplálékul kínálják állatnak, embernek. Ez így történik, amióta élet van a Földön.

A növényi, állati, emberi testeket alkotó SEJTek voltak az első teremtett élő, osztódó, önmagukat megújítva sokasodó életjelenségek. Ezekből építette össze az összes földi, önmagukból szaporodni képes: növényi, állati teremtményeinek első példányait, amelyek aztán betöltötték a Földet széltében, teljes kerekségében. Utolsó teremtett lény az ember.

A SEJT az élő test legfontosabb alkotóeleme, és rendkívül bonyolult. A külön minden sejtben létező, belétáplált DNS az élő test minden tervét, az összes egyéni sajátosságok öröklődő terveit tartalmazza, hordozza.

A SEJTbe vannak rejtve, a SEJT hordozza, a Teremtő Istennek az élő testbe beépített összes titkait.  A tudomány még ma is csak sejti titkainak rejtett bonyolultságát.

A SEJT megnevezés sem véletlen, hiszen a mai magyar nyelv a teremtés ősi nyelve önmagában, szavaiban hordozza az egész teremtés minden titkát.

 

Mi a DNS jelrendszerének szerepe a sejtben? *

A DNS kód látja el a sejtet minden szükséges információval és szabályozza annak működését.

A test összes sejtjében fellelhető egy számítógépes programhoz hasonlítható aprólékos részletességű jelkészlet sorozat.

A programozók ismerik az egyesekből és nullákból álló jelrendszert, amely így is mutathat: 110010101011000. E sorrend meghatározó a program milyenségét illetően.

A sejtjeinkben levő jelrendszer ehhez hasonló.

E jelrendszer négy vegyületből áll, amiket a tudósok: A, T, G, C betűkkel rövidítenek. Példaként, ily módon vannak elrendezve: CGTGTGACTCGCTCCTGAT és tovább.

A leírás szerint összesen hárommilliárd ilyen betűjel van minden egyes sejtben.

A DNS utasítja a sejtet, hogy valamilyen meghatározott okból jelezzen. Tehát a DNS egy hárommilliárd betűs program, amely cselekvésre utasítja a sejtet. Lehet nevezni egyféle használati utasításnak is.

A DNS az egész emberi testre és életidőre kiterjedő, annak felépítését, örökletes tulajdonságait tartalmazó, szabályozó, folyamatos fejlődését irányító, aprólékos pontosságú ütemterv.

A világegyetem, a Föld és élővilága, különösen, és főképp, az Isten képére és hasonlóságára teremtett ember, mind-mind a Teremtő Isten személyes  tulajdona. Azt tönkretenni, elrondítani, rendeltetését alapjaiban megváltoztatni az alkotói jog megsértése! Olyan, mintha egy festékes ecsettel belemaszatolnék, belerondítanék Munkácsy valamelyik rendkívüli művészi értéket képviselő művébe.
Sőt az élő testbe belenyúlni gonosz szándékkal hatványozottan nagyobb bűn!

Biztos lehet az istent játszó világhatalom, hogy az Alkotó nem hagyja büntetés nélkül e gyalázatos lépését!

Ezért merem leírni, hogy a gőgösen beharangozott „nagy tudományos lépés”, az emberi testi sejt titkainak feltörése, az utolsó dobásuk!

Az élő SEJT, isteni, teremtői felségterület, amelyet SÉRTően feltörni, megváltoztatni nem áll jogában senkinek!

———————

/*/ Francis S. Collins, a Humán Genom Project igazgatója, és Az Isten Nyelve, írója (Free Press, New York, NY), 2006

———————————————————————————————————-

Emberi elme feltörése, az emberi gondolatba beavatkozás

https://www.facebook.com/100001096547947/videos/2226408540845414/

Dr. Yuval Noah Harari, transzhumanista, Klaus Swab és a Világgazdasági Fórum vezető tanácsadója.

A múltban sok zsarnok és kormány akarta ezt megtenni, de senki sem értett eléggé a biológiához, és senkinek sem volt elegendő számítási teljesítménye az adatok terén ahhoz, hogy emberek millióit feltörje. De most mindannyiunk kedvence Yuval Noah Harari, Klaus Schwab vezető tanácsadója, egy nagyképű ronda kis pocok, aki ugye nem hisz sem Istenben, sem a szabad akaratban, sem az emberiségben, elmagyarázza, hogyan akar minket erőszakkal meghekkelni és élő robottá, kiborggá tenni, már ha túléljük egyáltalán…

——————

Dr. Yuval Noah Harari beszéde:

„A múltban sok zsarnok és kormány akarta ezt megtenni, de senki sem értett eléggé a biológiához, és senkinek sem volt elegendő számítási teljesítménye az adatok terén ahhoz, hogy emberek millióit feltörje. Sem a Gestapo, sem a KGB nem tudta ezt megtenni, de hamarosan, legalábbis néhány vállalat és kormány képes lesz szisztematikusan feltörni a legtöbb embert (tudat- és gondolatvilágát).

Nekünk, embereknek meg kellene szoknunk azt a gondolatot, hogy már nem vagyunk titokzatos lelkek. Ma már feltörhető állatok vagyunk. Az (így nyert) adatok lehetővé tehetik az emberi elitek számára, hogy valami még radikálisabbat tegyenek, mint csupán digitális diktatúrákat építeni. Az organizmusok feltörésével az elitek hatalmat szerezhetnek maguknak az élet jövőjének megtervezéséhez. Mert ha egyszer feltörsz valamit, általában meg is tudod tervezni. És ha valóban sikerül feltörni és megtervezni az életet, ez nemcsak az emberiség történetének legnagyobb forradalma lesz, hanem ez lesz a legnagyobb forradalom a biológiában.

(tovább hablaty: az élet 4 milliárd évvel ezelőtti kezdete óta. 4 milliárd évig alapvetően semmi nem változott az élet játékszabályaiban… természetes szelekció, szerves biokémia törvényeinek volt alávetve.)

De ez most megváltozik. A tudomány felváltja a természetes szelekció evolúcióját az intelligens tervezés evolúciójával. Nem valami Isten intelligens tervezése a felhők felett, hanem a mi intelligens tervezésünk! És a mi felhőink intelligens tervezése: az IBM felhő, a Microsoft felhő – ezek az evolúció új mozgatórugói. És ugyanakkor a tudomány lehetővé teheti az életet – miután négymilliárd évig, miután a szerves vegyületek korlátozott birodalmába zárták –, hogy kitörjön a szervetlen valóságba.”

 https://www.facebook.com/103029662100995/videos/1186612405421426

 

Ez lesz az utolsó dobásuk!