A HANGVÁZAK bizonyító ereje

Egy megnevezés akkor bizonyul ősnyelvi, azaz magyar eredetű szónak, ha az általa képviselt értelemösszesség tárgykörének fő jellemzői leírhatók a hangváza összeforgatott hangjaival. Figyelembe veendő a rokonhangokra válthatóság is. A szó minden vázhangjával kezdődhet oly szó, amely a fő jellemzőket leírja. Előfordulhat, hogy némelyik szó már nincs jelen a mai magyar nyelvben, de fellelhető valamelyik utódnyelvben, és visszahozható elemzésre.

Néhány példa:

IgásMARHA erejével HÁROMszoros a haladás, HAMARrabb végzel.

MaRHa – HaMaR – HáRoM hangváz: M-R-H – H-M-R – H-R-M

IgásMARHÁval ROHAMszerűen gyorsan végezhető a munka.

MaRHa – RoHaM hangváz: M-R-H – R-H-M

A fémolvasztó HÁMORnál is kell az igásMARHA erő, mert úgy HÁROMszor HAMARabb feltölthető a kúpkemence.

MaRHa – HáMoR – HáRoM hangváz: M-R-H – H-M-R – H-R-M

 

A KALMÁRnak – úgymond – sokat kell KÖRMÖLnie, KARMOLnia, hogy vagyona gyarapodjon.

KaLMáR – KöRMöL – KaRMoL hangváz: K-L-M-R – K-R-M-L – K-R-M-L

A KALMÁR igyekszik minél nagyobbat MARKOLni, s közben vigyázón MERKEL, azaz nyitott szemmel jár.

KaLMáR – MaRKoL – MeRKeL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L – M-R-K-L

A KALMÁR, jelképesen értve, nagy LAKMÁR, mohón felLAKMÁRozna, bekebelezne minden hasznot.

KaLMáR – LaKMáR hangváz: K-L-M-R – L-K-M-R

A KALMÁR foglalkozása megköveteli a különböző REKLÁMfogásokat.

KaLMáR – ReKLáM hangváz: K-L-M-R – R-K-L-M

 

A MATRÓZ néha vízbe MÁRTÓZik.

MaTRóZ – MáRTóZó hangváz: M-T-R-Z – M-R-T-Z

Mintha a tenger mondaná: megSZÓRTAM vízzel a MATRÓZt. MATRÓZ – ZÓRTAM teljes átfordítás.

MaTRóZ – SZóRTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

A  MATRÓZ: leRÁZTAM a vizet magamról.

MaTRóZ – RáZTaM hangváz: M-T-R-Z – R-Z-T-M

A napsugár: SZÁRÍTOM a MATRÓZt.

MaTRóZ – SZáRíToM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

A MATRÓZ igéje: SZERETEM a tengert.

MaTRóZ – SZeReTeM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

 

A LOMBIKban felBOMLIK a vegyi anyag

LoMBiK – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – B-M-L-K

 A LOMBIKban KIBOMOL, elemeire hull a vegyi összetétel.

LoMBiK – KiBoMoL hangváz: L-M-B-K – K-B-M-L

A LOMBIKban LOMOKBA BOMLIK a kísérleti anyag.

LoMBiK – LoMoKBa – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – L-M-K-B – B-M-L-K

 

Ha leesik az ABRONCS, RONCSBA dobható a kád, hordó, csöbör.

aBRoNCS – RoNCSBa hangváz: B-R-N-CS – R-N-CS-B

A CSÖBÖRÖN is ABRONCS van.

aBRoNCS – CSöBöRöN hangváz: B-R-N-CS – CS-B-R-N

A BÖRBÖNCE, BERBENCE hordón is ABRONCS van.

aBRoNCS – BöRBöNCe hangváz: B-R-N-CS – B-R-B-N-C

 

A NYÁRS szárból, fa SZÁRNYából, ágából készül.

NYáRS – SZáRNY hangváz: NY-R-S – SZ-R-NY

A NYÁRSra NYERS húst tűznek, és megsütik.

NYáRS – NYeRS hangváz: NY-R-S – NY-R-S

A NYÁRSat SERÉNYen forgatják, különben RUSNYán megég.

NYáRS – SeRéNY – RuSNYa hangváz: NY-R-S – S-R-NY – R-S-NY

 

Egy érdekes szó, amelyet olasz eredetűnek jegyez a bérnyelvészet. Ám ha megfordítjuk, akkor is magyarul beszél!

A KARIKATÚRA – ARÚTAKIRAK teljes átfordítás mutatja, hogy a rajzoló által az alany KARAKTERének a hátrányos jellemzői, A RÚTA KIRAK-va.

KaRiKaTúRa – KaRaKTeR – a RúTa KiRaK hangváz:
K-R-K-T-R – K-R-K-T-R – R-T-K-R-K

Nemcsak egyszerűre, hanem KIRAKATIRA, RIKÍTÓRA eltúlozva.

KaRiKaTúRa – KiRaKaTiRa – RiKíTóRa hangváz:
K-R-K-T-R – K-R-K-T-R – R-K-T-R

Ezek azonos fogalomkör összetartozó kifejezései.

Ha nem volna a magyar nyelvben ilyen – átforgatva is értelemhordozó – szavak tömege, akkor véletlennek nevezhetnénk, de a LEVENDULA, MANDULA, IMOLA és az itt fent felsorolt más szavak igazolják, hogy nem véletlen!

Az ilyen gyök és szófordítások azt is igazolják, sok más bizonyíték mellett, hogy a TEREMTÉS nem elmélet, hanem TÉNY! Az emberrel együtt teremtetett a nyelv adománya, örökítő sejtjeibe táplálva.

Az ősnyelv, a mai magyar nyelv olyan tökéletes szerkezetű, felépítésű, mint egy élő szervezet.

A nyelv adománya, a beszédképesség örökölhetősége, minden újszülött kisded által birtokolt és majd továbbadott ősnyelvi nyelvszerkezeti váz, az ember Teremtőjének, az adományozott nyelv alkotójának lángelméjét, s tökéletes teremtői képességét dicséri.

Nem minket illet dicséret, hogy ily nyelvünk van, ily csodálatos nyelvet beszélünk, hanem azt, akitől kaptuk!